תמונות/קולות

מתצפת/ת

waynesweeds

תאריך

מאי 28, 2019 02:04 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apistopanchax

תאריך

נובמבר 19, 2021 12:58 PM EST

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת/ת

apistopanchax

תאריך

נובמבר 19, 2021 02:24 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilio_c

תאריך

אפריל 21, 2022 01:33 PM EDT

תיאור

Definitely the chunkiest one I've ever caught!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

muckle

תאריך

יולי 19, 2022 01:04 PM CDT

תיאור

Suckers wouldnt bite so I gave my bait to this guy

Outing Total:
Bluegill x6
Longear Sunfish x4