תמונות/קולות

מתצפת.ת

juanvy

תאריך

מאי 1, 2022 12:30 PM -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

humber4

תאריך

מרץ 25, 2022 09:46 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

humber4

תאריך

מרץ 17, 2022 08:55 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

humber4

תאריך

מרץ 17, 2022 06:11 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

humber4

תאריך

אוקטובר 22, 2021 04:53 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

humber4

תאריך

מרץ 12, 2022 09:50 AM UTC

תמונות/קולות

מה

ויקוניה מצויה (Vicugna vicugna)

מתצפת.ת

humber4

תאריך

מרץ 13, 2022 05:27 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

humber4

תאריך

מרץ 2022

מקום

La Paz, BO (Google, OSM)

תיאור

Taruka macho

תמונות/קולות

מתצפת.ת

humber4

תאריך

דצמבר 2019

מקום

La Paz, BO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

humber4

תאריך

פברואר 28, 2020 12:39 PM UTC