תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

מרץ 12, 2023 01:54 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

מרץ 2023

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

מאי 1, 2023 02:02 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אפריל 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

מאי 1, 2023 12:36 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

מאי 1, 2023 03:42 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

מאי 1, 2023 02:26 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אפריל 28, 2023 08:27 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

טבלן גמדי (Tachybaptus ruficollis)

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אפריל 30, 2023 09:51 לפנה"צ SAST

תיאור

Note chick being carried on back.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cliffdorse

תאריך

אפריל 30, 2023 09:15 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cliffdorse

תאריך

מאי 1, 2023 05:20 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

i_c_riddell

תאריך

נובמבר 21, 2022 09:40 לפנה"צ CAT

תמונות/קולות

מה

עיט גמדי (Hieraaetus pennatus)

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 30, 2022 10:49 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:17 אחה"צ SAST

תיאור

Teeny, tiny weevil.
Private property, special permission required.

תמונות/קולות

מה

אפרידריים (משפחה Solpugidae)

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 28, 2022 01:39 אחה"צ SAST

תיאור

Private property, special permission required.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:27 אחה"צ SAST

תיאור

Private property, special permission required.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:14 אחה"צ SAST

תיאור

Private property, special permission required.
Aloeides pallida littoralis but no other obs yet on iNat

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:41 אחה"צ SAST

תיאור

This prettily marked caterpillar appears to be starting to spin his silky cocoon.
Private property, special permission required.

תמונות/קולות

מה

חיצית ברכות (Ischnura senegalensis)

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 28, 2022 11:54 לפנה"צ SAST

תיאור

Private property, special permission required.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוקטובר 31, 2022 12:00 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annemcleod

תאריך

אפריל 30, 2022 10:45 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cliffdorse

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_mcsweeney

תאריך

מאי 30, 2021 09:14 לפנה"צ SAST

מקום

Atlantic Ocean (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hermien2

תאריך

יוני 2020

תיאור

Disa Lugens

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wynand_uys

תאריך

מאי 6, 2020 02:16 אחה"צ SAST

תיאור

4mm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jouberth

תאריך

מרץ 21, 2020 07:54 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetdekock

תאריך

אפריל 19, 2020

מקום

Loevenstein (Google, OSM)

תיאור

In my garden