תמונות/קולות

מה

סנאי קרקע קליפורני (Otospermophilus beecheyi)

מתצפת/ת

milliebasden

תאריך

יולי 16, 2020 09:31 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maxkewlbirder1998

תאריך

יוני 30, 2020 08:54 AM PDT

תיאור

Seen on a hillside while watching Scott’s Orioles and Brown-crested Flycatchers from off Highway 78. Noticed them moving around

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mw52berg

תאריך

ינואר 13, 2020 10:33 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stephstrag

תאריך

מאי 9, 2019 08:12 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danny_mac

תאריך

יוני 2017

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

2158:061917:126F:0000:CAMERA1:6E[186:0010]G[008:0x0006

תמונות/קולות

מתצפת/ת

docprt

תאריך

דצמבר 21, 2017 10:59 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heatherstevens

תאריך

יוני 2, 2018 10:01 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heatherstevens

תאריך

מאי 2018

תיאור

Constant visitor of our neighborhood.