תמונות/קולות

מתצפת/ת

hawkilitle

תאריך

יוני 11, 2018 09:56 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hawkilitle

תאריך

מאי 25, 2017 11:56 AM CDT

תיאור

Close, but probably something else - top of the wing is not the same as the other Pearl Crescent's I looked at - help needed ID'ing.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hawkilitle

תאריך

מאי 26, 2017 03:00 PM CDT

תיאור

Can't find a swallowtail that matches this one with that layer of yellow underneath the orange and blue layer on his wings...