תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidanrf

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

center

תמונות/קולות

מתצפת/ת

whateverwatcher

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תיאור

I have never seen so many of these in one place! Around 25-30 of them on the ground, sitting on and under picnic tables and benches and having little squabbles. More in the air.
There were a few Turkey Vultures (141128200) present, but most were Black Vultures.
(The P1000 had, as usual, disconnected from the app so GPS was missing or wrong. Corrected manually.)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

klips

תאריך

אוקטובר 23, 2022 01:32 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicholasspd

תאריך

ספטמבר 1, 2022 06:36 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tiller-noir

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

Nebraska, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandoncorder

תאריך

אוקטובר 26, 2022 10:18 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

אוקטובר 2022

תיאור

Lifer! How exciting, and how gorgeous. The yellow tail indicates it's only a few weeks old, I think. Probably a den, so I wouldn't be surprised if there were more around that I didn't see.

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת/ת

tiller-noir

תאריך

אוקטובר 15, 2022 12:49 PM CDT

מקום

Lincoln, NE, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gatorhawk

תאריך

אוקטובר 16, 2022 01:26 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexgraeff

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Michigan, US (Google, OSM)

תיאור

will have to revisit next year to look for capsules!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bobcc

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

Illinois, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

טחובית כסופה (Bryum argenteum)

מתצפת/ת

bk-capchickadee12

תאריך

אוקטובר 1, 2022 01:17 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jwalewski

תאריך

ספטמבר 29, 2022 03:26 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johndreynolds

תאריך

ספטמבר 10, 2022 03:35 PM PDT

תיאור

Ocean Falls, BC, Canada

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnhboldt

תאריך

אוקטובר 1, 2019 09:20 AM CDT

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת/ת

tiller-noir

תאריך

ספטמבר 26, 2022 02:54 PM CDT

תמונות/קולות

מה

שועל מצוי (Vulpes vulpes)

מתצפת/ת

tiller-noir

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Nebraska, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tasmanian_cryptofauna

תאריך

אוגוסט 27, 2022 11:23 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaunpogacnik95

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tiller-noir

תאריך

ספטמבר 24, 2022 12:14 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samurai274

תאריך

אפריל 2016

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

koaw

תאריך

אוקטובר 15, 2020 01:33 PM EDT

תיאור

I love the phenotypic variation on this species.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristenmartyn

תאריך

אוקטובר 2014

מקום

Illinois, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tom1483

תאריך

ספטמבר 22, 2022 03:24 PM EDT

תיאור

Two of the pictures show a catfish in it's mouth

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sjelzerman

תאריך

יולי 7, 2021 06:16 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

geomamba

תאריך

ספטמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotstewart

תאריך

דצמבר 17, 2012 05:12 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dcoldren

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Illinois, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tiller-noir

תאריך

ספטמבר 18, 2022 08:47 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gpete

תאריך

ספטמבר 1, 2022 04:30 PM EDT

תיאור

3 views of the same frog: front, side, and rear.

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת/ת

lizzywizard

תאריך

ספטמבר 3, 2022 01:42 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

caterpillar511

תאריך

ספטמבר 1, 2022 03:17 PM EDT

תיאור

Lifer!!!!! I heard that there was living in the park so me and my family came to look for it and i found it right away. they are such cute owls and very small!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

caterpillar511

תאריך

אוגוסט 14, 2022 01:34 PM ADT

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)

מתצפת/ת

caterpillar511

תאריך

אוגוסט 16, 2022 05:42 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יולי 11, 2022 01:49 PM EDT

תיאור

FINALLY found a Smoky Mountains salamander! A common one, sure, but still exciting. In running water by Spruce Flats Falls.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ralph54

תאריך

אוגוסט 18, 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

geomamba

תאריך

אוגוסט 2022

תיאור

Massive female. One of the largest examples I’ve seen for this sp. 36in +

תמונות/קולות

מתצפת/ת

obnoxious_osprey

תאריך

אוגוסט 4, 2022 11:55 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gatorhawk

תאריך

אוגוסט 14, 2022 02:42 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mrodenborg

תאריך

אוגוסט 13, 2022 11:06 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

birdboy100

תאריך

אוגוסט 13, 2022 09:52 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

antoniw

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

caterpillar511

תאריך

אוגוסט 8, 2022 03:11 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

erinw03

תאריך

אוגוסט 7, 2022 11:17 AM EDT

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת/ת

tiller-noir

תאריך

אוגוסט 5, 2022 09:30 AM CDT

מקום

Davey, NE, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

נחש עשב (Opheodrys aestivus)

מתצפת/ת

tiller-noir

תאריך

אוגוסט 2, 2022 10:41 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thekarp

תאריך

יולי 13, 2022 11:50 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nflicker101

תאריך

יולי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

Look at that little alien face! I took it out of an unoccupied spider web and fed it to one of my chickens. The less of these, the better.

תמונות/קולות

מה

ציפור גן עדן - ניקולאי (Strelitzia nicolai)

מתצפת/ת

qwertyduck

תאריך

יולי 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

running dog shaped cloud!! :)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dvikse

תאריך

יולי 17, 2022 05:56 PM EDT

תיאור

 1. Clumps of plants growing on pile of soil and limestone rock in parking area
 2. Leaf cross section. (Scale numbers are 25 μm)
 3. Leaf blade showing papillae
 4. Stem cross section. (Diameter = 171 μm = 1.7 mm)
 5. Leaf cross section
 6. Whole plant and three loose leaves
 7. Leaf cross section (Scale units = 25 μm. Full Scale, 1-10, = 2.5 mm)
 8. Leaf (1.9 mm long. Full scale 1-10=2.5 mm)
 9. Leaf tip (Scale numbers = 25 μm)
 10. Leaf
 11. Leaf base
 12. Sporangium (background lines are mm's)
 13. Spores (Scale numbers = 25 μm)
 14. Peristome teeth (Scale numbers = 25 μm)
 15. Peristome teeth base (Scale numbers = 25 μm)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristenmartyn

תאריך

אוקטובר 2013

מקום

Illinois, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hmeade_birds

תאריך

אוקטובר 30, 2021 12:08 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nflicker101

תאריך

יולי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

In the crick. Caught it in my hand. Released alive and unhurt.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johndreynolds

תאריך

יולי 16, 2022 10:58 AM PDT

תיאור

Bamfield Inlet to Second Beach, BC, Canada

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יולי 15, 2022 11:43 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יולי 15, 2022 01:10 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

obnoxious_osprey

תאריך

יוני 11, 2022 09:44 PM EDT

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)

מתצפת/ת

hmeade_birds

תאריך

דצמבר 27, 2021 11:10 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יולי 2022

מקום

Tennessee, US (Google, OSM)

תיאור

My uncle was on a rock across the river when these two otters tumbled onto the rock, probably coming up from the rushing water just to the right of the rock. They climbed up momentarily and then slipped back into the waters, then either staying under or swimming downstream (likely). Lucky to have gotten photos! Very chance sighting, and very cute otters.

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

qwertyduck

תאריך

יולי 1, 2022 10:59 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יולי 11, 2022 02:48 PM EDT

תמונות/קולות

מה

ינשוף עצים (Asio otus)

מתצפת/ת

hmeade_birds

תאריך

ינואר 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

Sensitive roost site. Exact location will not be provided in case these birds decide to return this winter. Birds were viewed ethically, no baiting, calling or any of that crap. Photos were taken from a respectful distance with a telephoto lens, and cropped. The birds eyes were open because a different photographer got wayyyy too close.
With @owenbirder13
Pretty awesome experience

תמונות/קולות

מתצפת/ת

qwertyduck

תאריך

יולי 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

lifer!!! i ran out of the pool to get a picture when i saw someone caught it.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יולי 2022

מקום

Tennessee, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יולי 2022

מקום

Tennessee, US (Google, OSM)

תיאור

Why is it standing like that?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

owenbirder13

תאריך

יולי 9, 2022 12:44 PM CDT

תיאור

Huge snapping turtle

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת/ת

owenbirder13

תאריך

יולי 11, 2022 06:05 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

owenbirder13

תאריך

יולי 9, 2022 01:00 PM CDT

תיאור

This thing was ridiculously huge

תמונות/קולות

מתצפת/ת

origamilevi

תאריך

יולי 9, 2022 03:06 AM EDT

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת/ת

psweet

תאריך

מאי 28, 2022 07:34 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dvikse

תאריך

יוני 8, 2022

תיאור

On bark of Black Locust branch (blown down) with Orthotrichum sp.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rarecatsnake

תאריך

יולי 2022

מקום

Illinois, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaylastritzinger

תאריך

יולי 5, 2022 11:29 AM EDT

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת/ת

whateverwatcher

תאריך

יוני 2022

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תיאור

Update on 123927255 just 2 days later.
I saw 3 before but suspected there was another baby hiding in there. Yup! Here are all four. Not sure, but I think the babies are beginning to fly a bit.
Both parents were flying around while I took this.
Note: same location as 89023487 seen nearly a year earlier. Same number of chicks.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

itscrafttime

תאריך

יולי 2, 2022 03:01 PM CDT

תיאור

buddies!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daricrogers

תאריך

יולי 2, 2022 02:08 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rroutledge

תאריך

יוני 17, 2022 08:55 AM EDT

תיאור

Conifer stand, humus
6-17-22

תמונות/קולות

מתצפת/ת

origamilevi

תאריך

יולי 1, 2022 11:09 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seekerofhemiparasites

תאריך

יוני 28, 2022 02:15 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wildlandblogger

תאריך

יוני 27, 2022 09:56 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

qwertyduck

תאריך

יוני 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tayloria

תאריך

יוני 2022

מקום

Bayern, DE (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

antrozousamelia

תאריך

יוני 15, 2022 05:38 PM PDT

תיאור

Chilling on some Salix

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יוני 12, 2022 01:12 PM EDT

תיאור

Making a nest?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

יוני 2022

תיאור

Held captive overnight only for observation, then released.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lechuzoologo

תאריך

פברואר 16, 2022 03:56 PM -03

תמונות/קולות

מה

צפע הודי (Daboia russelii)

מתצפת/ת

dunitha_gunarathna

תאריך

ספטמבר 29, 2021 05:45 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

benjamincrawford

תאריך

ינואר 16, 2022 05:15 PM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ada_lee

תאריך

מאי 21, 2022 09:07 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandoncorder

תאריך

יוני 6, 2022 10:25 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomneily

תאריך

אפריל 6, 2022 12:25 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaunpogacnik95

תאריך

מאי 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

מאי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

מאי 29, 2022 12:21 PM EDT

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

מאי 29, 2022 03:34 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mbwildlife

תאריך

מאי 29, 2022 04:44 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nflicker101

תאריך

מאי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

"I found a little crabby thing," said my little cousin.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cyberoceans

תאריך

מאי 8, 2022 10:56 AM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bobcatbrad

תאריך

מאי 20, 2022 02:05 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

origamilevi

תאריך

מאי 21, 2022 12:26 AM EDT