תמונות/קולות

מתצפת.ת

myrmecophil

תאריך

ספטמבר 30, 2023 03:47 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myrmecophil

תאריך

אוקטובר 3, 2023 10:01 לפנה"צ +10

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myrmecophil

תאריך

אוקטובר 3, 2023 10:03 לפנה"צ +10

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myrmecophil

תאריך

אוקטובר 21, 2023 04:18 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nmain

תאריך

נובמבר 5, 2023 10:33 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myrmecophil

תאריך

ספטמבר 4, 2022 05:22 אחה"צ +10

תיאור

nesting inside a Hydnophytum ant-plant

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myrmecophil

תאריך

אוגוסט 3, 2023 03:56 אחה"צ +10

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

נובמבר 24, 2021 11:45 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rona_barugahare

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:55 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

נובמבר 25, 2021 11:29 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madparrot

תאריך

ינואר 6, 2023 08:23 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gedtranter

תאריך

ספטמבר 24, 2023 11:08 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiasai97

תאריך

מרץ 31, 2023 03:59 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carolynsydes

תאריך

ינואר 2017

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marietarrant

תאריך

אוגוסט 29, 2023 12:18 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

es_jeruk

תאריך

דצמבר 18, 2021 11:04 לפנה"צ UTC

מקום

Pantai Bonebula (Google, OSM)

תיאור

I thought it was an ant mimic spider because it moved so jittery

Kukira ini laba-laba tadi, soalnya gerakannya mirip

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natashataylor

תאריך

דצמבר 15, 2020 12:35 אחה"צ AEST

תיאור

My guess is newly-mated queen O. rufithorax?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 27, 2021 09:13 לפנה"צ AEST

תיאור

Moving in jerks.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nmain

תאריך

דצמבר 2019

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roserobin

תאריך

דצמבר 2019

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Alate ant. Fence mesh 6 mm square.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

widebrownland

תאריך

ינואר 3, 2022 08:39 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pheal

תאריך

פברואר 4, 2023 08:57 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glendawalter

תאריך

ינואר 19, 2020 11:36 לפנה"צ AEST

תיאור

Large ant, sitting on a wall and looking bewildered. Has it flown, lost its wings, and doesn't know where to go next? I would love a name, please.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natashataylor

תאריך

ינואר 9, 2022 10:29 לפנה"צ AEST

תיאור

Queen

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

מרץ 20, 2020 12:28 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lek

תאריך

ינואר 3, 2014

תיאור

A busy colony of ants seen around the base of a large tree, late morning, in a public park.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nishanw

תאריך

פברואר 24, 2021 12:15 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simono

תאריך

מאי 24, 2022 10:46 לפנה"צ AWST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christianperrin

תאריך

מרץ 26, 2023 12:15 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

נובמבר 25, 2021 10:21 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_connors

תאריך

מאי 13, 2018 03:27 אחה"צ AEST

תיאור

This does seem to happen a lot

תמונות/קולות

מתצפת.ת

francytee

תאריך

ינואר 9, 2022 08:37 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliesarna

תאריך

ספטמבר 24, 2020 04:06 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nmain

תאריך

אוגוסט 28, 2022 02:35 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simono

תאריך

נובמבר 7, 2020 03:46 אחה"צ AWST

תיאור

Workers and alates emerging after the previous night's rain.
Video: https://youtu.be/7--N4GuJos0

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiwane

תאריך

נובמבר 13, 2022 05:59 אחה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_connors

תאריך

אוגוסט 17, 2017 01:50 אחה"צ AEST

תיאור

Ant farmers
Identified as Opisthopsis haddoni on Bowerbird by Matthew Connors: "Attending Glycaspis sp. psyllids"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

australian-polyrhachis

תאריך

ינואר 5, 2023 10:37 אחה"צ AEST

תיאור

Got a lot of reports of these queens flying today all around QLD. Went outside and sure enough found two.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natashataylor

תאריך

אפריל 20, 2022 09:00 לפנה"צ AEST

תיאור

Prey ID; predator is Observation 115283731.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

ינואר 16, 2020 05:20 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

clurarit

תאריך

אוגוסט 7, 2017 01:28 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nmain

תאריך

דצמבר 3, 2021 03:34 אחה"צ AEST

תיאור

queen

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

ינואר 17, 2021 09:04 לפנה"צ AEST

תיאור

Found just as emerging, surrounded my workers in associated observation (assuming I remember to link it).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjeales

תאריך

ספטמבר 10, 2017 09:39 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

נובמבר 14, 2020 11:18 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nmain

תאריך

אוגוסט 3, 2021 03:24 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

ינואר 17, 2021 10:07 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ethan241

תאריך

יוני 8, 2021 04:05 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nmain

תאריך

פברואר 20, 2021 01:42 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glendawalter

תאריך

אוגוסט 2018

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Strobe ants
Identified as Opisthopsis pictus lepidus on Bowerbird by Kate Sandiford

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiasai97

תאריך

יולי 24, 2022 09:10 לפנה"צ AEST

תיאור

Foraging around base of tree on sandy compacted soil

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

נובמבר 24, 2021 08:43 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

מרץ 4, 2023 10:06 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laz

תאריך

ינואר 4, 2016

תיאור

Black-headed Strobe Ant

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nmain

תאריך

ינואר 23, 2021 03:41 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gustavomorejon

תאריך

מרץ 1, 2022 06:07 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gustavomorejon

תאריך

מרץ 1, 2022 05:41 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johndreynolds

תאריך

מרץ 14, 2018 07:33 לפנה"צ PDT