תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ספטמבר 17, 2023 02:48 אחה"צ GMT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ספטמבר 20, 2023 03:54 אחה"צ GMT

תמונות/קולות

מה

ישעורית אפורה (Tricholoma terreum)

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ספטמבר 19, 2023 04:34 אחה"צ GMT

מקום

Islande (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ספטמבר 19, 2023 05:01 אחה"צ GMT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ספטמבר 19, 2023 04:27 אחה"צ GMT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ספטמבר 19, 2023 05:46 אחה"צ GMT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 3, 2023 03:43 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

יולי 4, 2023 08:47 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2023 10:37 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 29, 2023 07:10 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 5, 2023 07:18 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 5, 2023 07:14 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 22, 2023 10:17 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 22, 2023 06:36 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 22, 2023 10:17 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

מרגון גדול (Mergus merganser)

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 17, 2023 06:14 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 2, 2023 06:02 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 2, 2023 06:02 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 2, 2023 06:02 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מרץ 4, 2023 09:41 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2022 08:03 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ינואר 25, 2023 11:00 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

פברואר 25, 2023 08:24 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

פברואר 25, 2023 08:24 אחה"צ CET
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

פברואר 25, 2023 08:24 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

פברואר 25, 2023 08:24 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

פברואר 12, 2023 02:03 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ינואר 25, 2023 11:00 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

פברואר 7, 2023 11:00 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מה

אורתוטריכום גביעוני (Orthotrichum cupulatum)

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

פברואר 7, 2023 11:00 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

פברואר 7, 2023 11:00 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 5, 2022 01:19 אחה"צ WEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 7, 2022 05:03 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2022 08:03 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 22, 2022 08:30 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 06:22 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 3, 2022 06:25 אחה"צ WEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 21, 2022 01:59 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

נובמבר 2, 2022 03:24 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 13, 2022 09:07 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 1, 2022 03:03 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 22, 2022 08:30 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 21, 2022 03:27 אחה"צ CEST

תיאור

approximate location

תמונות/קולות

מה

כחולת-שולים חלקה (Rhizostoma pulmo)

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

ספטמבר 1, 2022 08:20 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 13, 2022 09:07 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 21, 2022 01:17 אחה"צ CEST

תיאור

approximate location

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 21, 2022 01:59 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 21, 2022 03:27 אחה"צ CEST

תיאור

approximate location

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 06:22 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 22, 2022 08:30 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 21, 2022 03:27 אחה"צ CEST

תיאור

approximate location

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 21, 2022 03:27 אחה"צ CEST

תיאור

approximate location

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 21, 2022 01:17 אחה"צ CEST

תיאור

approximate location

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 21, 2022 05:51 אחה"צ CEST

תיאור

approximate location

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 21, 2022 01:17 אחה"צ CEST

תיאור

approximate location

תמונות/קולות

מה

פרע מנוקב (Hypericum perforatum)

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 15, 2022 07:08 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 06:22 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 06:22 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 08:56 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 02:55 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 09:43 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 02:55 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 16, 2022 09:43 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אוגוסט 13, 2022 09:07 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2022 08:03 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

נובמבר 9, 2021 10:49 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 6, 2022 06:51 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 17, 2022 06:13 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

יולי 1, 2022 01:07 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 7, 2022 02:48 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 6, 2022 06:24 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2022 08:03 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2022 08:03 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2022 08:03 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2022 08:03 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

מאי 14, 2022 08:03 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heikelb

תאריך

אפריל 2, 2022 11:36 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fanny_sp

תאריך

אפריל 7, 2022 02:46 אחה"צ WEST