תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

מאי 14, 2022 07:03 AM EDT

תיאור

immature female

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

מאי 19, 2022 09:09 AM EDT

תיאור

female

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

מאי 19, 2022 08:12 AM EDT

תיאור

male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

מאי 20, 2022 08:13 AM EDT

תיאור

Identified at the time by voice as well as smaller size/slimmer build than American Crow.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

יוני 3, 2022 08:06 AM EDT

תיאור

male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

יוני 3, 2022 09:04 AM EDT

תיאור

synonym: Asemeia grandiflora (Walter) Small

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

מאי 30, 2022 09:04 AM EDT

תיאור

male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

יוני 9, 2022 03:14 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

יוני 9, 2022 12:08 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

יוני 22, 2022 09:56 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ricknirschl

תאריך

ספטמבר 13, 2019 01:43 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יוני 19, 2022 04:55 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יוני 19, 2022 03:56 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יוני 18, 2022 05:39 PM EDT

תיאור

It was on my dogs neck

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

מאי 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

מאי 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

singing male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מאי 16, 2022 09:32 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

ינואר 2021

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

אפריל 18, 2022 09:26 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 28, 2022 02:10 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

מרץ 26, 2022 11:20 AM EDT

תיאור

male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

פברואר 10, 2018 05:09 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 24, 2022 08:48 PM EDT

תיאור

Photo taken by Austin Gregg

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 21, 2022 12:31 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 25, 2022 11:39 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

אוגוסט 12, 2018 09:26 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מאי 1, 2014 09:34 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

אפריל 24, 2015 09:15 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מאי 1, 2014 09:10 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 12, 2022 04:29 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 5, 2022 12:42 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

פברואר 27, 2022 09:48 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

פברואר 25, 2022 08:23 AM EST

תיאור

male, with Sand Live Oak (Quercus geminata) acorn

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

פברואר 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

The last photo is of the habitat where it was found. The crayfish was released after being photographed. The species determination is based on size, shape, location, and the fact that the eye has no pigment.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

ינואר 14, 2022 10:41 AM EST

תיאור

breakfast for a Cattle Egret

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

ינואר 14, 2022 10:12 AM EST

תיאור

female/juvenile

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

דצמבר 10, 2021 09:26 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

נובמבר 27, 2021 10:22 AM EST

תיאור

Photo by Bill Huettemann.

This observation if for the fish, which has been captured by an anhinga, which managed to swallow it whole.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

אוקטובר 29, 2021 10:10 AM EDT

תיאור

teneral male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

נובמבר 4, 2021 10:10 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

נובמבר 4, 2021 08:35 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

נובמבר 14, 2021 01:41 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

אוקטובר 31, 2021 08:26 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

נובמבר 13, 2021 03:44 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

נובמבר 13, 2021 04:42 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

ספטמבר 28, 2021 07:57 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

ספטמבר 25, 2021 10:57 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

ספטמבר 23, 2021 09:03 AM EDT

תיאור

male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

ספטמבר 23, 2021 12:08 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

ספטמבר 24, 2021 07:53 AM EDT

תיאור

female

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

ספטמבר 13, 2021 07:57 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

ספטמבר 23, 2021 10:58 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

יולי 7, 2021 12:58 AM CDT

תיאור

Need ID please

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

יולי 20, 2021 07:04 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

יולי 20, 2021 07:55 PM CDT

תיאור

This appears to be a lobelia. In looking at other lobelias they come many to a stalk and the stalk are thickly. This one that I photographed has a delicate, perhaps 5" tall stem with at most 3 flowers on it. Can anyone ID?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

יולי 20, 2021 05:27 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

אוקטובר 22, 2020 04:00 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

ספטמבר 10, 2021 07:32 AM EDT

תיאור

immature female

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

אוגוסט 14, 2021 08:05 AM EDT

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת/ת

mdrummond

תאריך

אוגוסט 14, 2021 07:36 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cayley_buckner

תאריך

אוגוסט 4, 2021 05:11 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cayley_buckner

תאריך

יולי 19, 2021 02:45 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cayley_buckner

תאריך

יולי 30, 2021 12:24 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יולי 26, 2021 09:22 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

יולי 20, 2021 05:46 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יולי 12, 2021 10:23 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יולי 10, 2021 12:09 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יולי 10, 2021 12:26 PM EDT

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יוני 28, 2021 11:44 AM EDT

תיאור

On flowers of Ximenia americana. Honey bees are especially fond of these flowers.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יוני 28, 2021 12:04 PM EDT

תיאור

On flowers of Ximenia americana

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

מאי 30, 2018 07:13 AM CDT

תיאור

Seeking confirmation

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

יוני 21, 2021 03:28 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 22, 2016 02:12 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cayley_buckner

תאריך

יוני 2, 2021 09:06 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יוני 2, 2021 11:16 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

יוני 2, 2021 12:04 PM EDT

תיאור

On winged sumac (Rhus copallinum)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cayley_buckner

תאריך

מאי 14, 2021 08:24 AM EDT

תמונות/קולות

מה

ציידיים (משפחה Oxyopidae)

מתצפת/ת

cayley_buckner

תאריך

מאי 31, 2021 01:40 PM EDT

תיאור

Female guarding egg case

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cayley_buckner

תאריך

מאי 31, 2021 01:32 PM EDT

תיאור

In sandhill

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מאי 31, 2021 12:58 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מאי 28, 2021 08:39 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

מאי 21, 2021 03:45 PM CDT

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת/ת

lloyddavis1

תאריך

נובמבר 4, 2020 08:33 AM HST

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת/ת

lloyddavis1

תאריך

דצמבר 26, 2020 09:36 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מאי 2021

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מאי 9, 2021 10:24 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

אפריל 2021

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

אפריל 29, 2021 10:23 AM EDT

תיאור

One of a pair of adult screech owls nesting in a nest box containing two babies.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karinamc

תאריך

מרץ 29, 2021 08:59 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

אפריל 15, 2021 09:44 AM EDT

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 28, 2021 10:08 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 28, 2021 10:14 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 27, 2021 03:42 PM EDT

תיאור

Male of a pair of kestrels incubating 4 eggs in a kestrel box.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 27, 2021 02:44 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 12, 2021 01:33 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 12, 2021 01:00 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 12, 2021 12:36 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 12, 2021 01:39 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

מרץ 12, 2021 10:26 AM EST