תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidanrf

תאריך

אוקטובר 16, 2021 06:25 PM EDT

תיאור

R.I.P.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kyle_klotz

תאריך

יוני 19, 2017 08:39 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carlitoswhey

תאריך

ספטמבר 8, 2021 12:13 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilio_c

תאריך

ספטמבר 14, 2021 05:13 PM EDT

תמונות/קולות

מה

קרפיון מצוי (Cyprinus carpio)

מתצפת/ת

tomfeild

תאריך

יוני 23, 2021 10:09 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baltimorefishing1

תאריך

יולי 4, 2021 07:16 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilio_c

תאריך

יוני 4, 2021 09:27 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baltimorefishing1

תאריך

מאי 15, 2021 05:16 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baltimorefishing1

תאריך

מאי 15, 2021 11:44 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

watchfulguardian

תאריך

מאי 11, 2021 06:08 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sean349

תאריך

מאי 7, 2021 03:43 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomfeild

תאריך

אפריל 27, 2021 01:56 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturepix999

תאריך

אוגוסט 20, 2020 03:37 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jorbogmont

תאריך

מאי 2, 2021 12:55 PM EDT

תמונות/קולות

מה

חיפושיות מים -שחיניתיים (משפחה Dytiscidae)

מתצפת/ת

katcchip

תאריך

אפריל 28, 2018 11:09 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

acornandwhimsy

תאריך

אפריל 4, 2021 05:01 PM EDT

תיאור

Carolina False Morel - There were actually 2 found. In dense leaf cover, close to a lake.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jobobsolem

תאריך

אוקטובר 15, 2020 10:38 AM -04

תיאור

On decaying hardwood. Spores nearly round, smooth, thick walled, light brown; 7.2-8.2 x 6.5-7.1 microns.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jobobsolem

תאריך

יולי 31, 2012

תיאור

On ground, then enveloping plants. Rubbery white. Spores bean-shaped; 14.1-15.6 X 7.7-9.1 microns.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jobobsolem

תאריך

ספטמבר 2011

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תיאור

On buried wood. Erect stalks, ends blunt. (One photo taken with flash.)

Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

jimbrighton

תאריך

מרץ 13, 2021 01:54 PM EST

תיאור

Not sure if this is a slime mold or a fungus?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cin579

תאריך

אוקטובר 3, 2020 02:22 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sean349

תאריך

מרץ 10, 2021 12:23 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

odestosparrows

תאריך

מרץ 9, 2021 12:40 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

botanygirl

תאריך

אוגוסט 31, 2013 10:02 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hlinak

תאריך

ספטמבר 13, 2020 01:35 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scarab1

תאריך

מרץ 6, 2021 02:33 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jobobsolem

תאריך

אוגוסט 1, 2010

תיאור

On live conifer. Cap furrowed w/ red margin. Woody. Old pores gray. Unusual reddish area at attachment of pores to trunk.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kennymack

תאריך

יוני 7, 2018 11:31 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bradmoon

תאריך

ספטמבר 12, 2020 10:57 AM CDT

תיאור

This observation is for the eggs on these Digger Crayfish (Creaserinus fodiens). Female Ramphocorixa acuminata preferentially attach their eggs to the carapace of crayfish (Forbes, 1878; Abbott, 1912; Griffith, 1945). I saw adults of the water boatman, but didn't photograph them--Doh! The crayfish have a separate observation here.

Abbott, J. F. 1912. A new type of Corixidae (Ramphocorixa balanodis, n. gen., et sp.) with an account of its life history. Canadian Entomologist 44: 113-120.

Forbes, S. A. 1878. Breeding habits of Corixa. American Naturalist 12: 820.

Griffith, M. E. 1945. The environment, life history and structure of the water boatman, Ramphocorixa acuminata (Uhler) (Hemiptera, Corixidae). University of Kansas Science Bulletin 30: 241-365.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emlostanley

תאריך

מרץ 1, 2021 10:53 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

waynehildebrand

תאריך

אוקטובר 10, 2016 02:23 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mark_s

תאריך

נובמבר 10, 2019 04:16 PM EST

תיאור

Maybe a rat snake or a racer?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cin579

תאריך

פברואר 24, 2021 01:51 PM EST
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

carrieseltzer

תאריך

פברואר 28, 2021 02:48 PM EST

תיאור

Fungus on ivy?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matthewbeziat

תאריך

מרץ 29, 2020 03:43 PM EDT

תיאור

This is a picture of some mushrooms at Lake Waterford Park in Pasadena, Maryland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matthewbeziat

תאריך

פברואר 27, 2021 03:11 PM EST

תיאור

This is a picture of Phellinus igniarius at Greenbury Point near Annapolis, Maryland.

תמונות/קולות

מה

סיבית (סוג Inocybe)

מתצפת/ת

matthewbeziat

תאריך

מאי 24, 2019 06:13 PM EDT

תיאור

This is a picture of some mushrooms at Patapsco Valley State Park in Howard County, Maryland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matthewbeziat

תאריך

יולי 21, 2020 11:01 AM EDT

תיאור

This is a picture of some fungi on the North Tract of the Patuxent Research Refuge near Fort Meade, Maryland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnplischke

תאריך

יוני 26, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jgingold

תאריך

מרץ 14, 2020 01:52 PM EDT

תיאור

About six inches long. Near the Nature Center at Watkins Regional Park In a freshwater stream that runs into the Western Branch of the Patuxent River.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stephen220

תאריך

אוגוסט 21, 2011 09:26 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rinwolfe

תאריך

נובמבר 6, 2020 11:42 AM EST

תיאור

Observation for front turtle only, slider has its own observation.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cin579

תאריך

ינואר 27, 2021 11:13 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apistopanchax

תאריך

ינואר 16, 2020 01:28 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baltimorefishing1

תאריך

יולי 16, 2020 06:07 PM EDT

מקום

Monkton, MD, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maraboustork

תאריך

ינואר 2, 2021 02:56 PM EST

מקום

Parkton, MD, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmottar

תאריך

ינואר 2, 2021 02:38 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baltimorefishing1

תאריך

יולי 12, 2020 10:34 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baltimorefishing1

תאריך

ספטמבר 7, 2020 06:27 PM EDT

תיאור

Checkered sculpin

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baltimorefishing1

תאריך

ספטמבר 2, 2019 01:15 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sean349

תאריך

נובמבר 2020

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

izafarr

תאריך

נובמבר 14, 2020 03:46 PM EST

תיאור

Growing on a fallen pine tree.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tfrye

תאריך

נובמבר 2020

מקום

Maryland, US (Google, OSM)
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

emlostanley

תאריך

אוקטובר 31, 2020 11:47 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

magicicada

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תיאור

On raccoon scat

תמונות/קולות

מה

נחש עשב (Opheodrys aestivus)

מתצפת/ת

ben_springer

תאריך

אוקטובר 3, 2020 12:55 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanleyl

תאריך

מאי 16, 2019 07:31 PM EDT