תמונות/קולות

מתצפת.ת

deniszhbir

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deniszhbir

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deniszhbir

תאריך

ספטמבר 2020

מקום

Gorno-Altay, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חרגולן זמירי (Locustella luscinioides)

מתצפת.ת

deniszhbir

תאריך

אוגוסט 7, 2020 05:52 לפנה"צ +07