תמונות/קולות

מתצפת.ת

barkbiopark

תאריך

אפריל 27, 2009 11:19 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edvandroabreuribeiro

תאריך

אפריל 22, 2023 08:01 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

limarrudandre

תאריך

דצמבר 19, 2022 09:53 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vitormilanese

תאריך

דצמבר 17, 2022 12:06 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edgar_crispino

תאריך

יולי 23, 2022 10:23 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elisa_groll

תאריך

מרץ 29, 2013 06:35 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mairasantos

תאריך

מאי 15, 2022 09:14 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

guidogrimaldi

תאריך

נובמבר 10, 2018 11:06 לפנה"צ -02

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mtwe82

תאריך

דצמבר 2020

מקום

Paraná, BR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robson_godoy

תאריך

ספטמבר 27, 2020 03:05 אחה"צ -03

תיאור

Drymaeus sp.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

me_schwantes

תאריך

ינואר 21, 2019 09:59 אחה"צ -02

תמונות/קולות

מתצפת.ת

me_schwantes

תאריך

ינואר 20, 2019 09:58 אחה"צ -02

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrianomaciel

תאריך

מאי 21, 2005 10:09 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cissusjal

תאריך

אוקטובר 24, 2012

תיאור

National Park of Serra dos Órgãos, Teresópolis-RJ

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gabriel419

תאריך

אוגוסט 15, 2019 09:27 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davemmdave

תאריך

מאי 2006

תיאור

One of several found easily on clean coarse white sand near low rock reef ledge in littoral zone of a shore-based platform reef. Very rich colour is as seen in ambient light of sunlit shallows despite my using fill-in flash.(The deep blue colour is contributed by the periostracum of live animals so is quickly replaced by the drab brown shell upon death. This stunning Unique South endemic is thus not particularly popular with shell collectors)
Previously known as Laterus spiceri but neither that taxonomic name nor the header common name got a response from iNat ,so either my spelling is wrong or taxonomy's evolved.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hereinthewild

תאריך

יוני 29, 2019 09:36 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דיונון-רחף אילתי (Sepioteuthis sepioidea)

מתצפת.ת

nachovip

תאריך

יוני 15, 2019 11:47 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

venus5026

תאריך

ינואר 2013

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gecko1

תאריך

פברואר 16, 2019 09:54 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pliffgrieff

תאריך

אוגוסט 30, 2004

תיאור

An example of an albinistic M. fidelis (formerly going by the name of M. fidelis flava). Notice how the body color is also lighter than usual for this species.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dragonajuli

תאריך

פברואר 16, 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidr

תאריך

יולי 6, 2012

מקום

Fam, ID (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ernestolm

תאריך

מרץ 3, 2016 05:09 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

questagame

תאריך

אפריל 18, 2019 03:18 אחה"צ AEST

תיאור

Sighting and photos (c) maduni.
Field Notes -

The size of an adult shell varies between 70?mm and 205?mm and it is a mixture of orange and white color.This species is found in the Indian Ocean along the coasts.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evanmant

תאריך

אפריל 24, 2019 10:27 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danielcavallari

תאריך

מרץ 26, 2019