תמונות/קולות

מתצפת.ת

andresdavidgalindorey

תאריך

אוקטובר 31, 2022 02:20 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

valerymarulandapulido

תאריך

אוקטובר 29, 2022 07:50 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cristian842

תאריך

אוקטובר 30, 2022 05:18 אחה"צ -05

תיאור

Agutí. 3 individuos

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nelson38

תאריך

מאי 2021

מקום

Santander, CO (Google, OSM)

תיאור

no observado

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yorley

תאריך

מאי 3, 2021 01:40 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת.ת

miguelangelleon

תאריך

מאי 1, 2021 03:45 אחה"צ UTC

מקום

Girón (Google, OSM)

תיאור

Nikon p600