תמונות/קולות

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

חסר מיקום

תיאור

Egg or something

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kannan_raja

תאריך

נובמבר 14, 2022 07:55 PM +08

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Wish I got a better focus on this. I don't think my son knew it was there when he took the picture.

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

Hard to tell but I think this is Meryl.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seraphinpoudrier

תאריך

ספטמבר 22, 2022 07:56 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurran

תאריך

ספטמבר 18, 2022 11:45 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adam_kalab

תאריך

אוגוסט 28, 2022 11:27 AM EDT

תיאור

Spots on Rhus
No clue where to go so this is a speculative ID. I picked a bacterial agent because of the yellow edges. Per https://extension.umn.edu/plant-diseases/leaf-spot-diseases-trees-and-shrubs#bacterial-leaf-spots-and-blight-1156513 and https://en.wikipedia.org/wiki/Leaf_spot#Symptoms it suggests a fungal agent would leave a dark halo, while a bacterial agent is more likely to cause the yellow halo. The top suggestions are genus Pseudomonas, which apparently cause red spots, but I could not find any pictures that matched, or genus Xanthomonas, which causes angular or circular spots with a yellow halo. I found slightly more similar pictures for Xanthomonas, so that is my placeholder ID. I would appreciate any ID help from someone with more knowledge!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hcloft

תאריך

יולי 6, 2021 10:54 AM UTC
Birds

תמונות/קולות

מה

ציפורים (מחלקה Aves)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

This guy was pretty big.

תמונות/קולות

מה

דוב שחור אמריקני (Ursus americanus)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

נובמבר 2019

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

Bear? Bigfoot?

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת/ת

joedziewa

תאריך

יולי 29, 2022 01:22 PM EDT

תיאור

What is curling the leaves on this Norway maple?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

Pretty hard to see but starlings live(d) in this hole. I'll link the other observation of it soon for context. Little bird head in there.

תמונות/קולות

מה

קנה מצוי (Phragmites australis)

מתצפת/ת

lyrae

תאריך

יולי 12, 2022 06:57 PM PDT

תמונות/קולות

מה

עינפזיים (משפחה Chrysopidae)

מתצפת/ת

tparla

תאריך

יולי 2022

תיאור

These were attached to the side of a vehicle.
Two sets of 4.

I can't tell if they are plant or some sort of insect egg.

Approx size:
Length 5mm
length of head 1mm
width of head .5mm

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

יולי 2021

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

יוני 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

This specimen is 12 years of age today.

Also, I made this specimen.

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת/ת

apgarm

תאריך

יוני 19, 2022 03:57 PM EDT

תיאור

What is making these mud (?) shelters? they were covering all rocks in the area (usually submerged)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

Bahamas (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

Bahamas (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

Bahamas (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

Bahamas (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

Bahamas (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacky_

תאריך

מאי 5, 2022 02:33 PM EDT

מקום

Queens, NY, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אצנדל (Scutigera coleoptrata)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Uncle Dallon the centipede.

(Best. Birthday. EVER.)

📸/permission to post: My cool nephew

תמונות/קולות

מה

כלב הבית (Canis familiaris)

מתצפת/ת

lastroller

תאריך

יולי 16, 2020 04:24 PM EDT

תמונות/קולות

מה

כלב הבית (Canis familiaris)

מתצפת/ת

bryanbostick

תאריך

מאי 27, 2019 07:43 PM MDT

תמונות/קולות

מה

כלב הבית (Canis familiaris)

מתצפת/ת

joshcarrell

תאריך

ספטמבר 9, 2020 12:52 PM MDT

מקום

Logan, UT, US (Google, OSM)

תיאור

Rare sub-species of Canus familiaris: Canus potatoences. Docile, happy, and territorial over natural kibbles n bits.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

uriahstevens

תאריך

מרץ 2022

מקום

Indiana, US (Google, OSM)

תיאור

Utility company dug between the sidewalk and the pole and a few days later this appeared

תמונות/קולות

מתצפת/ת

natforlife

תאריך

יוני 10, 2007

תיאור

The monkey; captive; bird is Obs 39408951

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maevanat

תאריך

פברואר 2, 2022 12:52 AM UTC

מקום

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

krechols13

תאריך

אפריל 11, 2022 10:05 AM MDT

מקום

Lehi, UT, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

prokhozhyj

תאריך

ספטמבר 8, 1999

מקום

Atlantic Ocean (Google, OSM)

תיאור

A deep-sea gorgonian growing on the nose of the sunken RMS 'Titanic'. Photographed with my participation during the dive 1/240 of the deep-sea manned submersible 'Mir-2' during the 42nd cruise of the research vessel 'Akademik Mstislav Keldysh'. The depth is 3850 m. The photo was previously used in my article (Vinogradov G.M. 2000. Growth rate of the colony of a deep-water gorgonarian Chrysogorgia agassizi: in situ observations // Ophelia, 53 (2): 101−103, fig. 2), the gorgonian was identified by the second, collected, specimen as Ch. agassizi. Later T.N. Molodtsova (P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS) reidentifited it as Ch. campanula (Molodtsova T.N., Sanamyan N.P., Keller N.B. 2008. Anthozoa from the northern Mid-Atlantic Ridge and Charlie-Gibbs Fracture Zone // Marine Biology Research, 4 (1): 112−130, p. 122). Mentioned articles can be found on Research Gate (https://www.researchgate.net/publication/233062908_Growth_rate_of_the_colony_of_a_deep-water_Gorgonarian_Chrysogorgia_agassizi_In_situ_observations; https://www.researchgate.net/publication/249019633_Anthozoa_from_the_northern_Mid-Atlantic_Ridge_and_Charlie-Gibbs_Fracture_Zone).

Глубоководная горгонария, вырасшая на релинге носа затонувшего «Титаника». Сфотографирована при моём участии во время погружения глубоководного аппарата «Мир-2» № 1/240 в 42 рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Глубина 3850 м. Фотография ранее была использована в моей статье (Vinogradov G.M. 2000. Growth rate of the colony of a deep-water gorgonarian Chrysogorgia agassizi: in situ observations // Ophelia, 53(2): 101−103, fig. 2), горгонария была определена по второму, собранному, экземпляру как Ch. agassizi. Позже Т.Н. Молодцова (Институт океанологии РАН) переопределила её как Ch. сampanula (Molodtsova T.N., Sanamyan N.P., Keller N.B. 2008. Anthozoa from the northern Mid-Atlantic Ridge and Charlie-Gibbs Fracture Zone // Marine Biology Research, 4(1): 112−130, p. 122). Упомянутые статьи можно найти на Research Gate (см. ссылки выше, в английском тексте).

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת/ת

cmteske98

תאריך

ספטמבר 11, 2021 09:44 PM CDT

מקום

Nashville (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eliegaget

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

cannibalism, blind specimen

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

Meryl.

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מרץ 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מרץ 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

Meryl again. Different day.

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מרץ 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

6

Meryl.

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מרץ 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

Meryl on a different occasion but in the same spot.

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

מרץ 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

This is my boy's favorite pigeon. He calls her Meryl.

תמונות/קולות

מה

קיפוד לבן בטן (Erinaceus roumanicus)

מתצפת/ת

josefstulz

תאריך

מאי 4, 1989 09:59 PM CEST

תמונות/קולות

מה

קיפוד אירופי (Erinaceus europaeus)

מתצפת/ת

darya_fatkina

תאריך

מאי 12, 2019 11:29 AM +03

תמונות/קולות

מה

קיפוד לבן בטן (Erinaceus roumanicus)

מתצפת/ת

yiannisbanak

תאריך

מאי 23, 2020

מקום

Naxos island (Google, OSM)

תיאור

Saved from dogs. Was set free right after the photos were taken.

תמונות/קולות

מה

קיפוד ארבע אצבעי (Atelerix albiventris)

מתצפת/ת

lesbectrotters

תאריך

דצמבר 27, 2021 07:09 PM CET

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי שחור-זנב (Odocoileus hemionus)

מתצפת/ת

nicolemorton22

תאריך

אפריל 3, 2021 05:48 PM PDT

תמונות/קולות

מה

קיפוד חולות מצוי (Hemiechinus auritus)

מתצפת/ת

annelaudisoit

תאריך

מאי 4, 2012 07:06 AM UTC

תמונות/קולות

מה

רגלת הגינה (Portulaca oleracea)

מתצפת/ת

dallonw

תאריך

אפריל 2021

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סנאי אדום אמריקני (Tamiasciurus hudsonicus)

מתצפת/ת

dacolb

תאריך

יולי 9, 2021 03:47 PM PDT

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת/ת

scottdw1979

תאריך

דצמבר 28, 2021 01:47 PM EST
Mammals

תמונות/קולות

מה

יונקים (מחלקה Mammalia)

מתצפת/ת

yannikleo

תאריך

אוקטובר 11, 2021 08:28 PM EDT

תיאור

Not sure what kind of animal this was. Seen in Wilkes Barre. Not sure if it is a ferret or a skunk. Was walking in a slithery-type way. Definitely not a cat. Black body white dot on head and tail.

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת/ת

smartrf

תאריך

ינואר 2021

תיאור

My friend took this photo of a coyote sleeping on his patio. The coyote looks very relaxed.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

srall

תאריך

נובמבר 28, 2020 01:07 PM EST