תמונות/קולות

מה

דרדר (סוג Centaurea)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

יוני 2021

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

אפריל 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דוב קוטב (Ursus maritimus)

מתצפת.ת

lindaread

תאריך

נובמבר 11, 2011 02:02 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

יוני 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

declan64

תאריך

ספטמבר 29, 2022 05:45 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

חתול הבית (Felis catus)

מתצפת.ת

howlin_jay

תאריך

נובמבר 22, 2022 10:38 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

אווז קנדי (Branta canadensis)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

They look like little Loch Ness monsters???

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

ינואר 2023

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

About to have myself a long-awaited, extremely pleasant and serene night of sleep. For no particular reason. (01/24/23)

Have some emotionally expressive art.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

dad can I delete this
knox

Knox,
No.
Dad

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי שחור-זנב (Odocoileus hemionus)

מתצפת.ת

nicolemorton22

תאריך

אפריל 3, 2021 05:48 אחה"צ PDT
Other Animals

תמונות/קולות

מה

בעלי חיים (ממלכה Animalia)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

This is a weird one. And I don't know if it is "one" at all.

These weird drag marks on the garbage can reminded me a lot of marks left by insects like leaf miners. It seems to be some type of drag in the dirt stuck to the can, so not sure if any bug would spend its time crawling through it or eating the dirt up or something. It just stood out right away and seems weird. Definitely caused by something but am not sure what, or if that "what" is an alive thing.

It crossed my mind that it could be from the garbage men/garbage truck or something but I don't really see how. These marks were pretty small. And they weren't dents or anything, they were just drags in the mud. So, whatever it was was pretty gentle. Gentle and small.

I really don't know but Google was not helpful and I'm still relatively convinced an alive-thing did it. I'm going to go with "insects" for now just because that's what I would suspect. But could easily be super wrong.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

חסר מיקום

תיאור

If this is true, this is the best day of my life.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

יוני 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

seraphinpoudrier

תאריך

ספטמבר 22, 2022 07:56 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

ספטמבר 18, 2022 11:45 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דוב שחור אמריקני (Ursus americanus)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

נובמבר 2019

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

Bear? Bigfoot?

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת.ת

joedziewa

תאריך

יולי 29, 2022 01:22 אחה"צ EDT

תיאור

What is curling the leaves on this Norway maple?

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

יוני 2022

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

This specimen is 12 years of age today.

Also, I made this specimen.

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת.ת

apgarm

תאריך

יוני 19, 2022 03:57 אחה"צ EDT

תיאור

What is making these mud (?) shelters? they were covering all rocks in the area (usually submerged)

תמונות/קולות

מה

אצנדל (Scutigera coleoptrata)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Uncle Dallon the centipede.

(Best. Birthday. EVER.)

📸/permission to post: My cool nephew

תמונות/קולות

מה

כלב הבית (Canis familiaris)

מתצפת.ת

bryanbostick

תאריך

מאי 27, 2019 07:43 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maevanat

תאריך

פברואר 2, 2022 12:52 לפנה"צ UTC

מקום

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

krechols13

תאריך

אפריל 11, 2022 10:05 לפנה"צ MDT

מקום

Lehi, UT, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

prokhozhyj

תאריך

ספטמבר 8, 1999

מקום

Atlantic Ocean (Google, OSM)

תיאור

A deep-sea gorgonian growing on the nose of the sunken RMS 'Titanic'. Photographed with my participation during the dive 1/240 of the deep-sea manned submersible 'Mir-2' during the 42nd cruise of the research vessel 'Akademik Mstislav Keldysh'. The depth is 3850 m. The photo was previously used in my article (Vinogradov G.M. 2000. Growth rate of the colony of a deep-water gorgonarian Chrysogorgia agassizi: in situ observations // Ophelia, 53 (2): 101−103, fig. 2), the gorgonian was identified by the second, collected, specimen as Ch. agassizi. Later T.N. Molodtsova (P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS) reidentifited it as Ch. campanula (Molodtsova T.N., Sanamyan N.P., Keller N.B. 2008. Anthozoa from the northern Mid-Atlantic Ridge and Charlie-Gibbs Fracture Zone // Marine Biology Research, 4 (1): 112−130, p. 122). Mentioned articles can be found on Research Gate (https://www.researchgate.net/publication/233062908_Growth_rate_of_the_colony_of_a_deep-water_Gorgonarian_Chrysogorgia_agassizi_In_situ_observations; https://www.researchgate.net/publication/249019633_Anthozoa_from_the_northern_Mid-Atlantic_Ridge_and_Charlie-Gibbs_Fracture_Zone).

Глубоководная горгонария, вырасшая на релинге носа затонувшего «Титаника». Сфотографирована при моём участии во время погружения глубоководного аппарата «Мир-2» № 1/240 в 42 рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Глубина 3850 м. Фотография ранее была использована в моей статье (Vinogradov G.M. 2000. Growth rate of the colony of a deep-water gorgonarian Chrysogorgia agassizi: in situ observations // Ophelia, 53(2): 101−103, fig. 2), горгонария была определена по второму, собранному, экземпляру как Ch. agassizi. Позже Т.Н. Молодцова (Институт океанологии РАН) переопределила её как Ch. сampanula (Molodtsova T.N., Sanamyan N.P., Keller N.B. 2008. Anthozoa from the northern Mid-Atlantic Ridge and Charlie-Gibbs Fracture Zone // Marine Biology Research, 4(1): 112−130, p. 122). Упомянутые статьи можно найти на Research Gate (см. ссылки выше, в английском тексте).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eliegaget

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

cannibalism, blind specimen

תמונות/קולות

מה

קיפוד ארבע אצבעי (Atelerix albiventris)

מתצפת.ת

lesbectrotters

תאריך

דצמבר 27, 2021 07:09 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מה

סנאי אדום אמריקני (Tamiasciurus hudsonicus)

מתצפת.ת

dacolb

תאריך

יולי 9, 2021 03:47 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

בואש מפוספס (Mephitis mephitis)

מתצפת.ת

yannikleo

תאריך

אוקטובר 11, 2021 08:28 אחה"צ EDT

תיאור

Not sure what kind of animal this was. Seen in Wilkes Barre. Not sure if it is a ferret or a skunk. Was walking in a slithery-type way. Definitely not a cat. Black body white dot on head and tail.

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

smartrf

תאריך

ינואר 2021

תיאור

My friend took this photo of a coyote sleeping on his patio. The coyote looks very relaxed.