תמונות/קולות

מתצפת.ת

pleahy

תאריך

יוני 8, 2024 09:42 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dianna912

תאריך

ספטמבר 30, 2023 10:54 אחה"צ EDT

תיאור

This is the classic "light form" E. viridis, with digestive glands that do not extend into the rhinophores, just through the face.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

timhe

תאריך

נובמבר 1, 2023 12:00 אחה"צ CST

מקום

Corozal, BZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

youngster_joey

תאריך

מרץ 27, 2024 11:23 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

claysteell

תאריך

מרץ 14, 2024 11:46 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yakgalnj2fl

תאריך

ינואר 30, 2024 10:55 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

b_eddy

תאריך

ינואר 24, 2024 03:03 אחה"צ AST

מקום

Curaçao (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerry_lewis

תאריך

נובמבר 13, 2021 09:35 לפנה"צ EST

תיאור

Night dive.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dianna912

תאריך

דצמבר 27, 2022 12:07 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

מעשירי רגל (סדרה Decapoda)

מתצפת.ת

club_skbm

תאריך

אפריל 29, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

selenebiologa

תאריך

פברואר 10, 2021 12:07 אחה"צ +14

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sea-kangaroo

תאריך

יולי 4, 2012 10:54 לפנה"צ ADT

תיאור

Dive site Tedran, max depth 84 ft/25.6 m.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evangrimes

תאריך

יוני 18, 2017 10:59 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karl_questel

תאריך

יוני 15, 2023 07:10 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

daniel-pinelli

תאריך

יוני 10, 2023 07:55 אחה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kent_miller

תאריך

יולי 16, 2021 12:32 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

craigahoover

תאריך

נובמבר 2, 2020 06:35 לפנה"צ PST

תיאור

Pleurobranchus sp. was located underneath rubble at a depth of 20 feet. Length was 1 cm. Water temperature was 74 degrees F.

This animal was labeled Cross's sidegill slug (Caribbean Reef Life, accessed 11/25/20); however, this animal seems distinct based on an orange stripe surrounding the dorsum and oral veil. Tubercles may be more or less present.

https://www.caribbeanreeflife.com/2019.html

תמונות/קולות

מתצפת.ת

craigahoover

תאריך

נובמבר 6, 2020 09:57 לפנה"צ PST

תיאור

Aeolidiella indica was located underneath a rock over sandy substrate at a depth of 15 feet. Length was 0.5 cm. Water temperature was 74 degrees F.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

terrapin

תאריך

אוגוסט 24, 2008 07:20 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pleahy

תאריך

נובמבר 26, 2022 10:08 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mjonuschat

תאריך

אוגוסט 5, 2021 08:13 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

craigahoover

תאריך

נובמבר 20, 2022 02:12 אחה"צ PST

תיאור

Babakina festiva was located on reef at a depth of 50 feet. Length was 1 cm. Water temperature was 55 degrees F.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlos72

תאריך

יוני 13, 2022 02:50 אחה"צ EST

תיאור

At waterline during high tide

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlos72

תאריך

יוני 13, 2022 02:55 אחה"צ EST

תיאור

At waterline during high tide

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sue1001

תאריך

דצמבר 8, 2016 12:44 אחה"צ UTC

מקום

Belize, BZ (Google, OSM)

תיאור

Included on reef.org fish species and abundance survey

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hsini_lin

תאריך

אוגוסט 13, 2020 10:38 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hsini_lin

תאריך

ינואר 4, 2015 10:53 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

יוני 2017

מקום

פרטי

תיאור

Recent trawl.

Formerly Chromodoris neona, then Felimida neona, which was synonymized with F. clenchi. But now there's a Nov 2016 paper (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790316301750?via%3Dihub) that may define this nudibranch as "the new" Felimida clenchi, very confusing... so leaving it as Felimida sp. for now.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brian_r_mayes

תאריך

מרץ 28, 2017 12:04 אחה"צ AEDT

תיאור

Found on the underside of leather coral, but woken up by the focus/video light and crawling around in situ.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dianna912

תאריך

יולי 22, 2021 07:50 אחה"צ EDT

תיאור

Sp. 2