תמונות/קולות

מתצפת/ת

christinnew

תאריך

נובמבר 16, 2021 11:55 AM UTC

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

מתצפת/ת

christinnew

תאריך

יולי 27, 2019 07:37 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christinnew

תאריך

דצמבר 2021

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קטועניים (משפחה Gnaphosidae)

מתצפת/ת

gyrrlfalcon

תאריך

אוגוסט 13, 2021 01:15 PM PDT

תיאור

Egg sac

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christinnew

תאריך

דצמבר 2020

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christinnew

תאריך

מאי 9, 2021 11:21 AM PDT

תיאור

In action! With bee victim!

תמונות/קולות

מה

גיריות (Taxidea taxus)

מתצפת/ת

christinnew

תאריך

דצמבר 23, 2020 04:10 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christinnew

תאריך

נובמבר 27, 2020 07:53 AM UTC