תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 18, 2022 10:05 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 18, 2022 10:08 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 18, 2022 08:21 AM EDT

תיאור

Unidentified Pseudexenteras, collected

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 18, 2022 08:33 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 18, 2022 08:23 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 17, 2022 10:47 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 14, 2022 10:09 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 14, 2022 10:10 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 14, 2022 10:09 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 14, 2022 10:16 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 14, 2022 10:22 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 13, 2022 07:07 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 13, 2022 07:12 AM EDT

תיאור

Acording to computer vision. I'm unsure.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 13, 2022 07:14 AM EDT

תיאור

Collected, 36 mm

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 13, 2022 10:27 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 13, 2022 10:29 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 11, 2022 09:57 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 11, 2022 09:58 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 12, 2022 05:54 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 12, 2022 05:56 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 12, 2022 05:59 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 12, 2022 10:29 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 12, 2022 10:32 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 12, 2022 10:34 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 3, 2022 10:03 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 2, 2022 07:18 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 1, 2022 10:03 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 1, 2022 10:04 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

מאי 1, 2022 10:05 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אפריל 24, 2022 07:13 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אפריל 24, 2022 07:13 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אפריל 14, 2022 07:36 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אפריל 14, 2022 07:31 AM EDT

תיאור

Computer Vision ID.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אפריל 13, 2022 06:40 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 4, 2016 08:08 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

יולי 16, 2017 07:01 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

יולי 21, 2017 10:58 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

יולי 30, 2019 12:06 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

יוני 7, 2019 07:48 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lynnharper

תאריך

דצמבר 29, 2021 12:20 PM EST

תיאור

Hey, @jcarm, they're back! Don't you need to do field work soon?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikeakresh

תאריך

יוני 18, 2021 02:22 PM EDT

מקום

Dalton, MA, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

נובמבר 8, 2021 12:16 PM EST

תיאור

Growing on rock.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikeakresh

תאריך

יולי 18, 2020 12:12 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahshearer

תאריך

יולי 20, 2020 10:57 AM EDT

תיאור

Quabbin Hill, visit 3: M049

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikeakresh

תאריך

יולי 21, 2020 11:29 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikeakresh

תאריך

יולי 22, 2020 01:10 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikeakresh

תאריך

יולי 22, 2020 01:38 AM EDT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikeakresh

תאריך

יולי 21, 2020 11:49 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוקטובר 11, 2021 10:31 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוקטובר 11, 2021 10:33 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוקטובר 14, 2021 09:48 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוקטובר 15, 2021 07:17 AM EDT

תיאור

Collected. 47 mm

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוקטובר 7, 2021 01:32 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוקטובר 8, 2021 06:00 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוקטובר 2, 2021 10:04 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 28, 2021 10:28 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 24, 2021 10:06 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 25, 2021 10:04 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 25, 2021 10:11 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 18, 2021 09:48 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 21, 2021 09:50 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 21, 2021 09:57 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 17, 2021 05:48 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 18, 2021 06:12 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 14, 2021 02:42 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 14, 2021 09:36 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 13, 2021 10:08 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 9, 2021 10:05 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 9, 2021 10:07 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 9, 2021 10:11 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 9, 2021 10:24 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 9, 2021 10:23 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 9, 2021 10:27 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 10, 2021 06:04 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 4, 2021 10:05 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 4, 2021 09:58 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 31, 2021 09:52 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 31, 2021 09:54 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 31, 2021 10:04 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

ספטמבר 2, 2021 10:05 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 29, 2021 06:07 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 29, 2021 10:23 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 29, 2021 10:25 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 30, 2021 10:29 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 30, 2021 10:34 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 30, 2021 10:35 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 27, 2021 10:17 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 27, 2021 10:20 PM EDT

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 25, 2021 10:13 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 25, 2021 10:17 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 25, 2021 10:28 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 25, 2021 10:38 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 25, 2021 10:38 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 26, 2021 10:08 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 26, 2021 10:11 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 26, 2021 10:22 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 26, 2021 10:25 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 26, 2021 10:21 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 26, 2021 10:30 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

btk

תאריך

אוגוסט 24, 2021 10:11 PM EDT