תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

אפריל 24, 2021 11:30 AM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

אוקטובר 3, 2021 05:30 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexminico

תאריך

מאי 2017

מקום

Lombardia, IT (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

טיסנית רחבת-גוף (Libellula depressa)

מתצפת/ת

alexminico

תאריך

אפריל 2017

מקום

Lombardia, IT (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mjandersen

תאריך

מאי 30, 2020 10:13 AM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellen5

תאריך

דצמבר 2019

מקום

New Mexico, US (Google, OSM)

תיאור

startled by a horse and rider

תמונות/קולות

מתצפת/ת

craigmartin

תאריך

אוקטובר 30, 2019 11:14 AM MDT

תמונות/קולות

מה

אטד (סוג Lycium)

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

ספטמבר 17, 2019 01:10 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

ספטמבר 18, 2019 03:15 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יוני 13, 2018 11:33 AM MDT

תיאור

Juan Tomas Open Space. 7K’ elevation.

תמונות/קולות

מה

קייצת (סוג Erigeron)

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יוני 13, 2018 11:38 AM MDT

תיאור

Juan Tomas Open Space. 7K’ elevation.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

אוקטובר 27, 2017 02:31 PM MDT

תיאור

I do not know this plant. This is the closest suggestion from iNaturalist. Location looks off.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

מאי 23, 2018 03:43 PM MDT

תיאור

El Malpais National Monument

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יוני 1, 2018 02:23 PM MDT

תיאור

Sandia Mountain Natural History Center

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יולי 16, 2017 10:33 AM MDT

תיאור

Unidentified Flower. Bosque habitat.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

ספטמבר 22, 2017 01:28 PM MDT

תיאור

Backyard weed.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יוני 28, 2018 07:41 PM MDT

תיאור

Bachechi Open Space

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

אפריל 7, 2018 07:46 PM MDT

תיאור

Near an irrigation ditch.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יולי 4, 2018 09:40 AM MDT

תיאור

On a ditch bank.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יוני 20, 2018 11:00 AM MDT

תיאור

Albuquerque Botanical Garden. Unidentified.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יוני 18, 2018 02:36 PM MDT

תיאור

Commercial Landscaping.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יולי 18, 2018 06:00 PM MDT

תיאור

Museum of Natural History demonstration garden

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יולי 14, 2018 10:25 AM MDT

תיאור

Ojito de San Antonio

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יולי 12, 2018 02:46 PM MDT

תיאור

Los Poblanos Inn. On the edge of the lavender field.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יוני 2018

מקום

New Mexico, US (Google, OSM)

תיאור

Carlolito Springs downstream from the steam source.

תמונות/קולות

מה

דבשה לבנה (Melilotus albus)

מתצפת/ת

brandtmagic

תאריך

יולי 4, 2018 09:28 AM MDT

תיאור

May be an escapee from nearby agricultural fields.