תמונות/קולות

מתצפת.ת

mammelton50

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:12 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

connlindajo

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:13 אחה"צ CDT

תיאור

At the mothing with Sam, et al, at the 2023 TMN Conference.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rich451

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:37 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rich451

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:15 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rich451

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:16 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rich451

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:03 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rich451

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:17 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scubabird06

תאריך

אוקטובר 8, 2023 08:20 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hwise01

תאריך

אוקטובר 25, 2023 10:08 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

coeller

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:43 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kimberlietx

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:39 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hwise01

תאריך

אוקטובר 17, 2023 09:25 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)

מתצפת.ת

lisa281

תאריך

אוקטובר 11, 2023 07:59 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scubabird06

תאריך

ספטמבר 21, 2023 10:30 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikef451

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:43 אחה"צ CDT

תיאור

One of the best weeks/weekends ever at the Texas Master Naturalist State Conference down in the Lower Rio Grande Valley!
We did a bit of black-lighting at Bentsen State Park -- so much fun. About 70 folks showed up, and LOTS of bugs showed up too! :)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

אוקטובר 11, 2023 10:12 אחה"צ CDT

תיאור

One of the best weeks/weekends ever at the Texas Master Naturalist State Conference down in the Lower Rio Grande Valley!
We did a bit of black-lighting at Bentsen State Park -- so much fun. About 70 folks showed up, and LOTS of bugs showed up too! :)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikef451

תאריך

אוקטובר 11, 2023 06:22 אחה"צ CDT

מקום

Mission, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dirtnkids

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:04 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

inhat83

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikef451

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dirtnkids

תאריך

אוקטובר 11, 2023 07:55 אחה"צ CDT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rngrben

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rlseman

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

אוקטובר 26, 2022 09:06 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

אוקטובר 9, 2022 11:17 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

אוקטובר 9, 2022 11:49 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amzapp

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:45 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amzapp

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amzapp

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amzapp

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:59 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

spyingnaturalist

תאריך

ספטמבר 2, 2023 08:32 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

k8thegr8

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:30 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

k8thegr8

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:30 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

k8thegr8

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gcwarbler

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:20 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

k8thegr8

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:18 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

k8thegr8

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:14 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spyingnaturalist

תאריך

ספטמבר 2, 2023 08:46 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

ספטמבר 1, 2023 10:30 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

ספטמבר 1, 2023 10:09 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אוגוסט 28, 2023 09:01 אחה"צ CDT

תיאור

Placeholder while ID gets worked out.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אוגוסט 28, 2023 08:51 אחה"צ CDT

תיאור

Placeholder for now. ID in question.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אוגוסט 28, 2023 08:48 אחה"צ CDT

תיאור

Placeholder for now. ID in question.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אוגוסט 28, 2023 08:50 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אוגוסט 28, 2023 08:38 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

עשנוריים (משפחה Pyralidae)

מתצפת.ת

zdufran

תאריך

ספטמבר 2, 2023 11:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zdufran

תאריך

ספטמבר 2, 2023 11:23 אחה"צ CDT

תיאור

new to me

תגיות

new

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zdufran

תאריך

ספטמבר 3, 2023 12:01 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

ספטמבר 3, 2023 12:10 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:42 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

ספטמבר 3, 2023 12:15 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zdufran

תאריך

ספטמבר 2, 2023 11:34 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אוגוסט 28, 2023 09:48 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

imtired17

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:15 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

יולי 27, 2022 09:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

יולי 27, 2022 10:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnyochum

תאריך

יולי 27, 2022 11:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jbryant_68

תאריך

יולי 27, 2023 02:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

מאי 24, 2022 01:30 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

פברואר 23, 2022 11:37 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jrich_tx

תאריך

יוני 23, 2023 07:04 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

אוקטובר 15, 2021 08:11 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dingooctavious

תאריך

אפריל 29, 2022 08:10 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

יולי 18, 2019 10:52 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike334

תאריך

אוגוסט 26, 2020 10:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mako252

תאריך

מרץ 25, 2019 07:55 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biancajbanda

תאריך

אוקטובר 4, 2020 09:41 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mako252

תאריך

אוגוסט 9, 2016 05:12 אחה"צ CDT

תיאור

1st Texas record

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

יולי 18, 2019 10:51 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

פברואר 2019

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

pulling a snake from a tree cavity. The Indigo was still pulling 20 minutes later when I left.

תמונות/קולות

מה

טורפניתיים (משפחה Reduviidae)

מתצפת.ת

jciv

תאריך

אפריל 30, 2023 06:43 אחה"צ CDT

תיאור

eggs

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scubabird06

תאריך

מאי 6, 2023 06:35 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bmvig

תאריך

אפריל 26, 2023 09:13 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

אפריל 30, 2023 06:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

נובמבר 14, 2022 09:48 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

נובמבר 14, 2022 10:37 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

נובמבר 14, 2022 10:34 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dingooctavious

תאריך

ינואר 1, 2023 02:16 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scubabird06

תאריך

ינואר 25, 2023 08:26 לפנה"צ CST
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת.ת

jciv

תאריך

מאי 1, 2021 12:03 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

מאי 22, 2021 02:08 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

יולי 25, 2021 12:08 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

אוגוסט 8, 2021 06:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

ינואר 31, 2022 05:11 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

ינואר 7, 2018 02:00 לפנה"צ CST

תיאור

with Kiskadee Flycatcher

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silversea_starsong

תאריך

דצמבר 15, 2021 03:32 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brandonwoo

תאריך

דצמבר 14, 2022 10:19 לפנה"צ CST

תיאור

parasitizing a mantid ootheca

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

נובמבר 14, 2022 09:33 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomnix

תאריך

נובמבר 15, 2022 04:20 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bruzzone

תאריך

נובמבר 6, 2022 02:17 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

דורסי לילה (סדרה Strigiformes)

מתצפת.ת

jciv

תאריך

מרץ 2, 2019 09:36 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jugbayjs

תאריך

מרץ 2, 2011 02:21 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

אפריל 29, 2022 09:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

יולי 29, 2022 09:43 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

jciv

תאריך

יולי 29, 2022 09:57 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

כדורית המשולשים (Steatoda triangulosa)

מתצפת.ת

jciv

תאריך

יולי 29, 2022 10:22 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jciv

תאריך

יולי 29, 2022 10:30 לפנה"צ CDT