תמונות/קולות

מה

אנפית בקר (Bubulcus ibis)

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אפריל 21, 2020 11:21 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 1, 2017 09:39 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

ינואר 10, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 30, 2017 04:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 30, 2017 05:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

פברואר 19, 2019 04:19 לפנה"צ EST

מקום

La mesa, Panama (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

פברואר 19, 2019 12:52 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

פברואר 17, 2019 08:03 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

פברואר 17, 2019 12:54 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

פברואר 19, 2019 01:24 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

זברה מצויה (Equus quagga)

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2017

מקום

Narok, KE (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2017

מקום

Narok, KE (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 31, 2017 07:15 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2017

מקום

Narok, KE (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2017

תמונות/קולות

מה

פיל סוואנה אפריקני (Loxodonta africana)

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2017

מקום

Narok, KE (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יוני 17, 2014 10:55 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

מאי 11, 2021 04:59 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

מאי 11, 2021 09:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

מאי 16, 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

מאי 28, 2021 09:28 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יוני 22, 2022 08:28 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 11, 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יוני 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Taiwan, TW (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

ינואר 2012

תמונות/קולות

מה

ינשוף שדות (Asio flammeus)

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

דצמבר 2017

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

דצמבר 31, 2018 02:12 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

מרץ 2011

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יוני 14, 2021 10:24 לפנה"צ CST

תיאור

handheld stack of 17 images
Laowa 25mm @ 2.5x, f/8
5DSR 1/80s, iso 800

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יוני 10, 2021 10:00 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אפריל 13, 2021 10:35 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אפריל 5, 2021 05:15 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אפריל 1, 2021 08:56 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

ינואר 2, 2021 08:28 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 6, 2011 08:42 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 8, 2017 08:32 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

דצמבר 25, 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 11, 2020 11:53 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

דצמבר 22, 2019 08:09 לפנה"צ AWST

מקום

台北植物園 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 11, 2018 10:28 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אפריל 28, 2018 01:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אפריל 28, 2018 01:11 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 4, 2018 08:37 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 5, 2018 11:30 אחה"צ AWST

מקום

Arfak Mountains (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 30, 2018 06:09 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 31, 2018 10:27 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 2, 2018 06:33 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 2, 2018 07:41 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

ספטמבר 2016

מקום

Napo, EC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 2016

מקום

Pichincha, EC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוגוסט 28, 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2013

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2013

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

מאי 23, 2020 09:16 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

דצמבר 28, 2019 07:43 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 25, 2013

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

דצמבר 2019

מקום

Sabah, MY (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 25, 2013

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 27, 2013 10:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 29, 2013 09:15 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אוקטובר 31, 2020 10:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

אפריל 13, 2021 11:41 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

ספטמבר 9, 2020 09:57 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bentsai

תאריך

יולי 2013

מקום

חסר מיקום