תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 1, 2022 03:05 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 1, 2022 09:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 2019

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ncowey

תאריך

אפריל 27, 2019 09:11 לפנה"צ CDT

תיאור

Look close! The Scissor-tailed Flycatcher landed on the Caracara's back and is riding along just to pester this over-sized intruder.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ranger_ross

תאריך

אפריל 10, 2023 11:58 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 2, 2022 06:36 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 23, 2020 09:33 אחה"צ CDT

תיאור

Standing in a shallow creek bed

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 3, 2022 12:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 24, 2021 10:40 אחה"צ CDT

תיאור

Looks to be half blind, got just a few feet away from it with a spotlight

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 2, 2022 12:27 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 2, 2022 12:16 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ספטמבר 20, 2021 05:26 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 1, 2022 11:50 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ספטמבר 20, 2021 05:32 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 1, 2022 09:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מרץ 12, 2021 02:15 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ספטמבר 14, 2021 11:06 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 11, 2021 07:17 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מרץ 18, 2020 01:44 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 1, 2022 09:10 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 2, 2022 09:45 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

צב ים ירוק (Chelonia mydas)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ינואר 2023

מקום

Hawaii, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alisonnorthup

תאריך

מאי 15, 2022 11:27 לפנה"צ EDT

תיאור

on Danthonia spicata. The smut prevented flowering.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יוני 10, 2020 11:47 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 29, 2020 02:48 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 9, 2019 09:06 לפנה"צ CDT

תיאור

orange male on left

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 8, 2021 06:45 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

קסיס (סוג Xysticus)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מאי 28, 2021 10:45 לפנה"צ CDT

תיאור

With Aphid as prey

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יוני 15, 2021 11:16 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 11, 2021 07:46 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 13, 2021 03:57 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 9, 2021 09:52 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 20, 2021 03:56 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ספטמבר 21, 2021 11:26 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יוני 14, 2022 07:50 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ספטמבר 30, 2022 07:35 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ספטמבר 30, 2022 08:39 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 1, 2022 01:46 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 1, 2022 02:18 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

פקארי מגוון (Pecari tajacu)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 3, 2022 03:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miketroll

תאריך

אוגוסט 15, 2014 02:14 אחה"צ CDT

מקום

st james, mo (Google, OSM)

תיאור

i am perfectly safe holding this Loxosceles reclusa, they have a fused chelicerae (mouth parts) that makes it extremely difficult for them to bite unless they are being pressed up against you, like in clothing or being slapped to name a couple ways

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יוני 6, 2020 09:41 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מרץ 19, 2021 10:51 לפנה"צ CDT

תיאור

A few weeks baby cottontails found nearby (released agree picture)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ספטמבר 21, 2021 04:31 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

בקר הבית (Bos taurus)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מרץ 10, 2021 04:46 אחה"צ CST

תיאור

Cattle checking out some of our brush piles at the Sonora Research Station

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 17, 2021 05:17 אחה"צ CDT

תיאור

Yellowing bushes on left

תמונות/קולות

מה

עבקנה שכיח (Arundo donax)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 17, 2021 07:15 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 7, 2021 12:26 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יוני 16, 2021 09:19 לפנה"צ CDT

תיאור

On Tragia vine

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 4, 2021 04:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

פרוקי-רגליים (פילום Arthropoda)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 4, 2021 12:10 אחה"צ CDT

תיאור

Some sort of plant disease, unsure if animal, fungal, or bacteria caused

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 25, 2021 04:03 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 4, 2021 04:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 20, 2021 01:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 20, 2021 03:56 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מרץ 12, 2021 10:59 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gwaithir

תאריך

יוני 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יוני 16, 2021 09:28 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יוני 24, 2021 12:03 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rracicot98

תאריך

מאי 26, 2021 05:00 אחה"צ UTC

תיאור

The beast sleeps

תמונות/קולות

מתצפת.ת

companyink

תאריך

מאי 26, 2021 11:35 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מאי 1, 2021 01:03 אחה"צ CDT

תיאור

With egg

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מרץ 30, 2021 07:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 17, 2021 02:44 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 16, 2021 10:35 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 16, 2021 06:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 16, 2021 06:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אפריל 16, 2021 02:07 אחה"צ CDT

תיאור

Red Mite/tick on a spider!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

judy415

תאריך

אפריל 2, 2021 06:25 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מרץ 6, 2021 05:18 אחה"צ CST

תיאור

Prescribed burning, though not yet used to its full potential, is one of the most economical and ecologically sustainable tools available to rangeland managers. Many global ecosystems evolved through regular fire intervals, however, not all fires are alike. Prescribed fires have the ability to sculpt habitats, suppressing the growth of certain plant species and promoting the spread of others. Historically, natural and man-caused fires occurred frequently across fire-dependant systems. Biologists and land managers use fire to manipulate vegetation for the benefit of wildlife and ecological health and restoration. A prescribed burning program is an effective tool for managing wildlife habitat, an invaluable benefit to livestock production systems, and a powerful driver of biodiversity conservation. Just a few of the benefits associated with prescribed burning include:

• Enhanced habitat diversity by increasing plant quality/vigor & increases the quantity of wildlife foods (forbs) by suppressing non-native grasses.
• Decreases flammable fuel loads, lessening the intensity and frequency of catastrophic wildfires.
• Can increase nutrient cycling by fixing nitrogen in the soil from burn debris, thereby having a fertilization effect on the range.
• Can increase moisture filtration into the soil.
• Can control invasive vegetation and undesirable woody encroachment.
• Opens vegetative overstory to allow light penetration to the soil surface for forb and browse production.

Adapted from the Texas Parks and Wildlife Department: There is an art and a science to using this powerful tool. Fires can be cool or hot. Depending upon weather conditions and management practices before and after the burn, various plants can be selected for or against. Cool fires seldom harm mature trees while hot fires can top-kill trees. A late winter/early spring (before green-up) burning schedule gives priority to ensure the most productive results for wildlife. Even with the best planning, however, windows of opportunity always depend on humidity, wind, and fuel moisture. Landowners/land managers are encouraged to learn how to use prescribed fire by first assisting on a planned controlled burn before attempting one on their own.

If you have any questions, or if you would even like to consider using prescribed burning as a tool on your land particularly in Texas, please feel free to contact me at austin.kelly@aggienetwork.com

For more info on Prescribed Range Burning in Texas from TPWD: https://tpwd.texas.gov/publications/pwdpubs/media/pwd_bk_w7000_0196.pdf

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

מרץ 2020

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

נובמבר 27, 2020 03:58 אחה"צ CST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gcwarbler

תאריך

אוקטובר 14, 2016 09:27 לפנה"צ CDT

תיאור

Mary Kay noticed this fly stuck to a bundle of pine needles; it had apparently succumbed to a fungus (?). Or is this mold on a dead animal?

תגיות

תמונות/קולות

מה

חתול הבית (Felis catus)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 24, 2015 02:28 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 19, 2020 01:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 25, 2020 12:19 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 18, 2020 12:09 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 14, 2020 01:28 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 18, 2020 11:50 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lo-am

תאריך

אוקטובר 30, 2020 06:16 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 19, 2020 10:19 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

נובמבר 13, 2020 02:28 אחה"צ CST

תיאור

unsure on this one

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

נובמבר 13, 2020 04:00 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanniefraser

תאריך

יולי 4, 2020 04:21 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יולי 3, 2019 02:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

נובמבר 6, 2020 03:37 אחה"צ CST

תיאור

I love this common name 😂

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

יוני 13, 2020 02:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 18, 2020 11:41 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

ספטמבר 25, 2020 07:17 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alekzandr27

תאריך

אוקטובר 7, 2020 01:35 אחה"צ CDT

תיאור

Bug

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוקטובר 3, 2020 03:30 אחה"צ CDT

מקום

Bryan, TX, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 26, 2020 10:31 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 26, 2020 09:39 לפנה"צ CDT

תיאור

On Diospyros virginiana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 26, 2020 09:08 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 25, 2020 12:09 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austinrkelly

תאריך

אוגוסט 25, 2020 11:27 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

פרוקי-רגליים (פילום Arthropoda)

מתצפת.ת

apteryxrowi

תאריך

יולי 2020

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

cocoon?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

genevievereynolds

תאריך

יוני 13, 2020 03:40 אחה"צ PDT

תיאור

Unusual growth on Vaccinium.

Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת.ת

genevievereynolds

תאריך

יולי 1, 2020 02:57 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vagabondreports

תאריך

יוני 28, 2020 08:04 לפנה"צ EDT