תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacobogre

תאריך

ספטמבר 19, 2020 11:00 AM EDT

תיאור

Lark found the “tiny pine tree Dad”; she’s included in pic for scale

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annagypsy

תאריך

אוגוסט 13, 2018 11:09 AM EDT

תיאור

Cool!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ashley_bradford

תאריך

אפריל 28, 2018 02:58 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vincent12

תאריך

אפריל 29, 2018 04:11 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annagypsy

תאריך

מאי 7, 2015 08:42 AM EDT

תיאור

My first newt! Found at Shenandoah River State Park on point trail. The day was a tropical spring day with fog, 100% humidity and a mild temperature

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annagypsy

תאריך

אפריל 24, 2016 10:10 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annagypsy

תאריך

ינואר 3, 2017 02:28 PM MST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annagypsy

תאריך

מאי 8, 2016 10:00 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annagypsy

תאריך

מרץ 4, 2016 06:01 PM EST

תיאור

Scrape with scat and tracks. The first picture of the scrape also has a dog track right in the middle. Unfortunately, my dog stepped right in the scape but it is a good size comparison.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annagypsy

תאריך

יוני 29, 2015 07:52 AM EDT

תיאור

Just hanging upside down on ferns. In perfect shape. First time to find Luna moth! And what a beauty.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annagypsy

תאריך

מרץ 15, 2017 09:44 AM EDT

תיאור

Dead on road