תמונות/קולות

מה

נץ מצוי (Accipiter nisus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 4, 2021 10:26 AM EET

תמונות/קולות

מה

פצחן (Coccothraustes coccothraustes)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יוני 19, 2021 01:36 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יוני 19, 2021 07:07 AM EEST

תיאור

On a border of a birch forest, rare

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יוני 6, 2021 10:15 AM EEST

תיאור

In shrubs

תמונות/קולות

מה

אייל קורא (Alces alces)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יוני 4, 2021 04:49 PM EEST

תמונות/קולות

מה

טבלן מצויץ (Podiceps cristatus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 02:04 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

ספטמבר 7, 2021 12:51 PM EEST

תמונות/קולות

מה

חנקן אדום גב (Lanius collurio)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 4, 2021 04:36 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 4, 2021 03:01 PM EEST

תיאור

Sand area

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 10, 2021 01:03 PM EEST

תיאור

On a steppe slope, rare

תמונות/קולות

מה

טוואית הארכובית (Orgyia dubia)

מתצפת/ת

vasyliuk1

תאריך

ספטמבר 11, 2021 03:19 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אפריל 25, 2021 03:13 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אפריל 25, 2021 01:24 PM EEST

תמונות/קולות

מה

חנקן אדום ראש (Lanius senator)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אפריל 25, 2021 02:41 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אפריל 25, 2021 09:57 AM EEST

תמונות/קולות

מה

חופמי גדות (Charadrius dubius)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אפריל 24, 2021 05:14 PM EEST

תמונות/קולות

מה

חופית אלפינית (Calidris alpina)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אפריל 24, 2021 01:52 PM EEST

תמונות/קולות

מה

סחלב ריחני (Anacamptis coriophora)

מתצפת/ת

viktoria_dzerkal

תאריך

מאי 19, 2021 12:50 PM EEST

תמונות/קולות

מה

דוחל חום גרון (Saxicola rubetra)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 13, 2020 11:14 AM EEST

תמונות/קולות

מה

ירקון (Chloris chloris)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 28, 2021 04:15 PM EET

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 28, 2021 03:41 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אפריל 2, 2019 01:01 PM EEST

תמונות/קולות

מה

עקב חורף (Buteo buteo)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 26, 2021 10:04 AM EET

תמונות/קולות

מה

רמית (Remiz pendulinus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 26, 2021 10:23 AM EET

תמונות/קולות

מה

בז נודד (Falco peregrinus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 26, 2021 10:28 AM EET

תמונות/קולות

מה

בז נודד (Falco peregrinus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 26, 2021 10:34 AM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 26, 2021 11:16 AM EET

תמונות/קולות

מה

תפוחית מצויה (Linaria cannabina)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 20, 2021 10:36 AM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 20, 2021 09:58 AM EET

תמונות/קולות

מה

בז נודד (Falco peregrinus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 13, 2021 12:21 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

פברואר 8, 2021 02:52 PM EET

תמונות/קולות

מה

ברווז מוסקובי (Cairina moschata var. domestica)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

ינואר 21, 2021 02:06 PM EET

תיאור

Escaped (with mallards)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

ינואר 24, 2021 11:40 AM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

ינואר 24, 2021 12:01 PM EET

תמונות/קולות

מה

קאק (Corvus monedula)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

ינואר 24, 2021 12:25 PM EET

תמונות/קולות

מה

ירגזי מצוי (Parus major)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 30, 2020 12:49 PM EET

תמונות/קולות

מה

פרוש מצוי (Fringilla coelebs)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 30, 2020 01:26 PM EET

תמונות/קולות

מה

תור צווארון (Streptopelia decaocto)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 30, 2020 01:26 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

ינואר 6, 2021 03:46 PM EET

תמונות/קולות

מה

קיכלי גדול (Turdus viscivorus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 4, 2020 02:20 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 4, 2020 12:18 PM EET

תמונות/קולות

מה

קיכלי גדול (Turdus viscivorus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 6, 2020 11:03 AM EET

תמונות/קולות

מה

חורפי (Spinus spinus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 6, 2020 11:11 AM EET

תמונות/קולות

מה

עקב חורף (Buteo buteo)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

דצמבר 6, 2020 12:31 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

נובמבר 7, 2020 03:28 PM EET

תמונות/קולות

מה

בז מצוי (Falco tinnunculus)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

נובמבר 10, 2020 03:48 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

נובמבר 10, 2020 02:45 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 29, 2019 04:17 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 28, 2019 08:38 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 22, 2020 08:59 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 4, 2020 05:33 PM EEST

תיאור

Invasive plant species

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 18, 2020 01:02 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 18, 2020 01:23 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 18, 2020 03:10 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 28, 2020 08:56 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 30, 2012 12:57 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 29, 2012 10:56 AM EEST