תמונות/קולות

מתצפת.ת

darren_fielder

תאריך

אוגוסט 2, 2023 09:44 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darren_fielder

תאריך

אוגוסט 2, 2023 08:48 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darren_fielder

תאריך

אוגוסט 1, 2023 03:27 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darren_fielder

תאריך

יולי 31, 2023 03:45 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

redspider3

תאריך

יולי 20, 2024 11:26 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

meburroughs

תאריך

יוני 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benig89

תאריך

נובמבר 9, 2022 11:35 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karlhahn

תאריך

אפריל 29, 2023 04:11 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jan_king

תאריך

נובמבר 2, 2023 10:59 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sebastian1103

תאריך

יולי 13, 2024 10:17 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

אספרג מנוצה (Asparagus setaceus)

מתצפת.ת

robyn_young

תאריך

ינואר 4, 2024 02:24 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paula_mcglashan

תאריך

יוני 21, 2024 09:42 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrian2370

תאריך

ינואר 12, 2022 01:05 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurenhues

תאריך

יולי 16, 2024 01:01 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cardikat

תאריך

יולי 15, 2024 09:41 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

layka11

תאריך

נובמבר 21, 2021

מקום

Highfields (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liefjorgen

תאריך

יולי 13, 2024 04:45 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liefjorgen

תאריך

יולי 12, 2024 12:28 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lentom

תאריך

מרץ 14, 2022 08:21 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lentom

תאריך

אוגוסט 22, 2023 08:51 לפנה"צ AEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

shellgaz81

תאריך

יולי 10, 2024 01:15 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lachness

תאריך

יולי 10, 2024 11:59 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joelirwin

תאריך

יולי 3, 2024 10:38 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gregtasney

תאריך

יולי 7, 2024 09:55 לפנה"צ AEST

תיאור

A rogue NQ species.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

searley_j

תאריך

ינואר 3, 2016 06:46 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nyoni-pete

תאריך

מאי 6, 2010 12:41 אחה"צ AEST

תיאור

5926/7/9 with Alan and Ros.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ladyautumn

תאריך

יולי 5, 2024 01:21 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

generalhulio

תאריך

יולי 3, 2024 02:27 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

winderong

תאריך

יולי 4, 2024 04:42 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

superbum2

תאריך

ספטמבר 17, 2023 01:51 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hcastlef

תאריך

אפריל 29, 2024 02:00 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

grisper1

תאריך

יוני 29, 2024 08:32 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

קנה מצוי (Phragmites australis)

מתצפת.ת

nyoni-pete

תאריך

אוגוסט 15, 2010 01:24 אחה"צ AEST

תיאור

7334

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

velocitams

תאריך

יוני 25, 2024 02:41 אחה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mguest

תאריך

יוני 1, 2023 10:52 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shellgaz81

תאריך

יוני 26, 2024 11:05 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bruce_c

תאריך

יוני 25, 2024 12:54 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasmin_stuwe1

תאריך

פברואר 13, 2024 09:52 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrea_villegas1

תאריך

יוני 25, 2024 12:23 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jamiesrj

תאריך

פברואר 14, 2024 09:36 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martha_turner

תאריך

אוקטובר 28, 2022 07:52 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louisb

תאריך

אפריל 1, 2023 12:48 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

callumadams

תאריך

נובמבר 3, 2022 08:02 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thebeardedbatrachologist

תאריך

יוני 21, 2024 11:32 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ian_mcallan

תאריך

פברואר 19, 2021 04:56 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

riversnack

תאריך

אוגוסט 8, 2022 06:57 לפנה"צ ACST

תיאור

No idea what this is. The suggestion is just one that the app proposed.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davewreid

תאריך

מאי 7, 2023 12:17 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevecsurhes

תאריך

פברואר 3, 2024 09:35 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

baronsamedi

תאריך

ספטמבר 23, 2023 11:08 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ecoem22

תאריך

יוני 15, 2024 12:21 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lynsh

תאריך

יוני 15, 2024 10:52 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pmmridge

תאריך

יוני 20, 2024 11:33 לפנה"צ AEST

תיאור

Possibly planted in 1990s. Regeneration area

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markmcveigh

תאריך

יוני 20, 2024 05:09 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sniel

תאריך

דצמבר 30, 2022 11:08 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martinbennett

תאריך

ספטמבר 10, 2023 10:42 לפנה"צ AEST

תיאור

12.9-10.15 Semi-evergreen vine thicket with Brachychiton rupestris on sedimentary rocks

תמונות/קולות

מתצפת.ת

georgie49

תאריך

אוגוסט 3, 2023 08:50 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevecsurhes

תאריך

מרץ 16, 2024 01:09 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kathylangford

תאריך

אוגוסט 22, 2023 04:22 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrian2370

תאריך

ינואר 17, 2023 10:02 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louisb

תאריך

אפריל 1, 2023 11:36 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richarddimon

תאריך

מרץ 6, 2023 12:21 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frez

תאריך

מרץ 20, 2023 03:21 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hsauquet

תאריך

אוגוסט 14, 2020 02:50 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

norya_zhou

תאריך

מרץ 18, 2024 04:41 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nyoni-pete

תאריך

יוני 16, 2024 10:53 לפנה"צ AEST

תיאור

4620 perhaps?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gregtasney

תאריך

ינואר 24, 2021 02:31 אחה"צ AEDT

תיאור

Likely exotic

תמונות/קולות

מה

קטניות (משפחה Fabaceae)

מתצפת.ת

harliepysden

תאריך

יוני 6, 2024 11:18 לפנה"צ AEST

תיאור

Some kind of legume, leaves were soft and hairy on both sides. Flowers either white or purple (don’t remember). Found in native planting site near pastures

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moledinawildlife

תאריך

יוני 15, 2024 11:26 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jack-devlin

תאריך

מאי 10, 2024 11:31 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacintavalerie

תאריך

יוני 11, 2024 07:46 לפנה"צ ACST

תמונות/קולות

תאריך

אוקטובר 17, 2023 05:13 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kindyfish

תאריך

יוני 11, 2024 09:00 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emily2296

תאריך

ינואר 4, 2024 01:28 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gregtasney

תאריך

אפריל 10, 2022 08:24 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davewalter

תאריך

נובמבר 24, 2015 10:17 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chenshu

תאריך

אוגוסט 18, 2009 05:34 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

סולנום (סוג Solanum)

מתצפת.ת

whittie

תאריך

אפריל 14, 2024 12:48 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

russellcumming

תאריך

פברואר 29, 2024 12:42 אחה"צ AEST

תיאור

Emerald Creek Falls.

Grona pullenii or filiformis ?

There are multiple herbarium records of both in this area. But I have only seen one species of this type. So I suspect that there is only one entity, being placed under two names by different identifiers.

Over several decades I have never been able to sort out what constitutes Desmodium (Grona) pullenii and filiformis, and muelleri.

I don't like Grona!!! I have always thought that the concept of Desmodium should be broadened, to include closely related genera such as Dendrolobium. Splitting it up seems to be counterintuitive.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cwelden_ecp

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pmmridge

תאריך

יוני 4, 2024 12:32 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

germong

תאריך

יוני 6, 2024 11:52 לפנה"צ AEST

תיאור

Leaflets glaubrous, petioles on leaflets 3-4mm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rubynats

תאריך

יוני 5, 2024 08:12 לפנה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amber-jasmine

תאריך

ינואר 2, 2024 10:54 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewhbardon

תאריך

מרץ 29, 2024 10:04 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rubynats

תאריך

יוני 4, 2024 12:05 אחה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jamesbevan

תאריך

מאי 21, 2024 02:05 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natureannie

תאריך

יוני 1, 2024 11:55 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

אספרג (סוג Asparagus)

מתצפת.ת

john38112

תאריך

יוני 3, 2024 11:19 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raising-a-wreck

תאריך

מאי 16, 2021 04:05 אחה"צ AEST

תיאור

Photographed right behind a salt marsh and mangrove forest, SEQ

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coochierocker

תאריך

יולי 22, 2020 12:49 אחה"צ AEST

תיאור

This observation was taken in an area of Eucalyptus woodland, with tall, dry grass dominating the ground layer at the time of observations (July 2020).
This particular fire was started by lightning in November 2019, in the Main Range, to the south. The origin was in rainforest that had dried out during a prolonged period of low rainfall. The fire travelled north some kilometres, through national park and into the Glen Rock State Forest, travelling along hill tops, slopes and low areas.

This observation was taken along a narrow “track” running gently uphill, south-east of the Information Centre hut.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjeales

תאריך

אוקטובר 7, 2022 04:54 אחה"צ AEST

מקום

Sharon, QLD, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrew184

תאריך

ינואר 26, 2024 09:21 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sean724

תאריך

אוגוסט 2, 2023 07:07 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

islander_iskander

תאריך

מאי 2024
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

baronsamedi

תאריך

יוני 12, 2022 03:55 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

baronsamedi

תאריך

יוני 13, 2023 01:21 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

baronsamedi

תאריך

ספטמבר 19, 2023 01:59 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nyoni-pete

תאריך

דצמבר 18, 2023 06:25 לפנה"צ AEDT

תיאור

0775/5 Domatia on undersurface of leaf.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leithallb

תאריך

דצמבר 18, 2023 07:23 לפנה"צ AEDT

תיאור

6748/51

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pcopping_ecp

תאריך

ספטמבר 2016

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)