תמונות/קולות

מתצפת/ת

tmills

תאריך

פברואר 17, 2021 09:15 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

molafish

תאריך

ינואר 24, 2021 02:51 PM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rkharwood

תאריך

ינואר 28, 2021 09:59 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rkharwood

תאריך

נובמבר 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreacala

תאריך

דצמבר 5, 2020 09:50 AM PST

תיאור

Leucistic Yellowthroat... See @kimssight’s https://www.inaturalist.org/observations/62513416. Possibly an entry for @allisonshultz's planned project?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kimssight

תאריך

נובמבר 9, 2020 11:17 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rkharwood

תאריך

אוקטובר 25, 2020 02:08 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sbstrongbeach

תאריך

אוקטובר 26, 2020 11:28 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kimssight

תאריך

אוקטובר 13, 2020 09:58 AM PDT

תיאור

Leucistic

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmaley

תאריך

מאי 20, 2020 01:06 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmaley

תאריך

ינואר 20, 2020 10:51 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jaysolanki1

תאריך

יולי 14, 2020 06:46 PM EDT

תמונות/קולות

מה

חוחית (Carduelis carduelis)

מתצפת/ת

rkharwood

תאריך

ספטמבר 8, 2020 10:23 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

erikiglesias

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kimssight

תאריך

אוגוסט 30, 2020 09:47 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kimssight

תאריך

יולי 9, 2020 07:35 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbc2020

תאריך

יולי 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sbstrongbeach

תאריך

יולי 21, 2020 10:55 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kimssight

תאריך

יולי 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

deidregorospe

תאריך

אפריל 2020

תיאור

Eating my loquats

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregslak

תאריך

יוני 6, 2019 04:38 PM PDT

תיאור

This House Finch is exhibiting possible signs of House Finch Eye Disease, a form of conjunctivitis, which seems to be increasingly common in this species. The disease first appeared in Maryland around 1992, and has since spread across the country.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_audine

תאריך

אפריל 26, 2019 07:10 PM PDT

תיאור

This house finch is missing his left eye. Spends a lot of time everyday visiting and eating.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janeandravenna

תאריך

מאי 2017

תיאור

Poor guy had an injured eye. I suspect he had been in a fight over the feeder, possibly with a sparrow. he wasn't flying well either.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scalcote

תאריך

מרץ 7, 2019 03:30 PM PST

תיאור

One eye is missing.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yetikat

תאריך

מאי 11, 2019 08:09 AM PDT

תיאור

With severe eye infection

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreacala

תאריך

מאי 7, 2020 11:06 AM PDT

תיאור

The female had a red, infected looking rim around her eyes. Avipoxvirus?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thood

תאריך

מאי 6, 2020 10:39 AM PDT

תיאור

Some weird pathology on his left eye, but wont let me get a good look.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chamma

תאריך

מאי 6, 2017

תיאור

Injured left eye. Right eye was undamaged. Arroyo Grande, CA

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yetikat

תאריך

מרץ 4, 2019 11:35 AM PST

תיאור

Bird found in a building, unable to fly, not moving much. Was checked by vet staff, had eye infections.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rkharwood

תאריך

אפריל 2020

תמונות/קולות

מה

עקב אדום-זנב (Buteo jamaicensis)

מתצפת/ת

sofieshen

תאריך

מרץ 30, 2020 05:50 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sofieshen

תאריך

מרץ 25, 2020 06:34 PM PDT

תמונות/קולות

מה

יאורית מצרית (Alopochen aegyptiaca)

מתצפת/ת

momsaav

תאריך

מרץ 1, 2020 02:29 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

redrovertracy

תאריך

ינואר 31, 2019 04:37 PM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hippoandme

תאריך

פברואר 10, 2019 12:33 PM PST