תמונות/קולות

מתצפת/ת

bgregoire

תאריך

יולי 20, 2021 10:17 PM EDT

מקום

Quebec, Canada (Google, OSM)

תיאור

depth of 2.7m

Rhodoliths!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffgoddard

תאריך

ספטמבר 20, 2021 04:44 PM EDT

תיאור

Underside of boulder in a tide pool.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

glenysg

תאריך

מרץ 30, 2021 05:12 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dremsen

תאריך

ספטמבר 15, 2021 01:09 PM EDT

תיאור

Crew suggested a Silver Jenny but doesn't seem right to me compared to images of other occurrences. Caught in trawl while collecting squid at ~70 feet depth on ORV GEMMA by Captains David Bank and Bill Mylett.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tgosliner

תאריך

יוני 1, 2016 08:33 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hubbard_jil

תאריך

אוקטובר 22, 2019 05:06 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffgoddard

תאריך

ספטמבר 9, 2021 08:09 AM EDT

תיאור

This aggregation (not fully shown in this image) contained at least 74 individuals. Underside of a low intertidal boulder.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffgoddard

תאריך

ספטמבר 9, 2021 08:15 AM EDT

תיאור

Dorids nudibranchs Acanthodoris pilosa (partially visible at top of these images) were found feeding on this colony.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffgoddard

תאריך

ספטמבר 9, 2021 08:20 AM EDT

תיאור

These two color morphs were found as is on the underside of a low intertidal boulder.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogerritt

תאריך

יוני 14, 2020 03:57 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogerritt

תאריך

יוני 14, 2020 04:16 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffgoddard

תאריך

יוני 26, 2010 11:10 AM PDT

תיאור

With a cluster of their egg masses. Underside of an intertidal cobble at East End, Portland, ME.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

אוגוסט 20, 2021 04:11 PM EDT

מקום

Quebec, Canada (Google, OSM)

תיאור

Tunicate observed on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

אוגוסט 25, 2021 02:58 PM EDT

מקום

Quebec, Canada (Google, OSM)

תיאור

Hermit crab in a pelican-foot shell, observed on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

אוגוסט 22, 2021 04:08 PM EDT

מקום

Quebec, Canada (Google, OSM)

תיאור

Small gastropod observed on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ntepper

תאריך

יוני 2021

מקום

Maine, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilythemarinebiologist

תאריך

יוני 27, 2021 08:06 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

avery_louie

תאריך

ספטמבר 30, 2020 12:00 AM UTC

תיאור

Huge school of northern pufferfish in folly cove. They were there for about two weeks. There were a lot of little mounds of mud that looked like they had been disturbed by the fish, or maybe excreted.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

אוגוסט 25, 2021 12:35 PM EDT

מקום

Quebec, Canada (Google, OSM)

תיאור

Red algae on a Placopecten shell, observed on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

אוגוסט 22, 2021 09:43 AM EDT

מקום

Quebec, Canada (Google, OSM)

תיאור

Unknown organism, very common on shells, seen on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hunterefs

תאריך

אוגוסט 17, 2021 09:44 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

מאי 18, 2012 02:57 PM EDT

מקום

Quebec, Canada (Google, OSM)

תיאור

Nereid worm observed during DFO Quebec Region Icelandic scallop stock survey in the Mingan Archipelago.

תמונות/קולות

מה

סרטנים קצרי בטן אנפרא-סדרה Brachyura

מתצפת/ת

machi

תאריך

ספטמבר 26, 2015 05:46 PM PDT

תיאור

One of my all-time favorite finds. I was told this could possibly be a green crab (Carcinus maenas) in one of its first benthic instars

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

אוגוסט 27, 2018 02:34 AM EDT

מקום

Quebec, Canada (Google, OSM)

תיאור

In Iophon sponge.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

trey_b

תאריך

יולי 4, 2021 05:42 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adrianavoci

תאריך

יולי 2021

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

captainevil

תאריך

יוני 13, 2021 12:58 PM EDT

מקום

Eastport (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rylieb2

תאריך

אוגוסט 8, 2020 04:25 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

spinosaurusrocks

תאריך

אוגוסט 28, 2019 11:12 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dremsen

תאריך

יולי 7, 2021 08:16 AM EDT

תיאור

School of ~100 or so. Saw an even larger group in Little Harbor the week before. All were small (~3 inches). Chasing small baitfish

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matthewttyler

תאריך

מאי 1, 2021 09:32 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennyzh

תאריך

אפריל 10, 2021 04:09 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ntay

תאריך

יולי 7, 2021 02:00 PM EDT

תיאור

Found on shallow dive with eelgrass. Came up with dive gear.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dremsen

תאריך

יולי 6, 2021 09:34 AM EDT

תיאור

These flatworms are found deep inside moon snail shells inhabited by Pagurus pollicaris. We provide the crab with a new empty shell when we collect these.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lynnharper

תאריך

אוקטובר 3, 2020 01:47 PM EDT

תיאור

The water level in the reservoir is quite low, exposing these nests.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jebyrnes

תאריך

יוני 14, 2021 08:40 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauren264

תאריך

ספטמבר 20, 2019 09:50 AM EDT

תיאור

Jellyfish, bigger than a dinner plate!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

valen9

תאריך

ספטמבר 9, 2019 11:40 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

knightericm

תאריך

יוני 6, 2021 02:28 PM CDT

תיאור

common on rocks

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scarletscience

תאריך

נובמבר 8, 2019 02:01 PM EST

תיאור

Observed for marine inverts class - found on docks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

croitoruc

תאריך

אפריל 23, 2019

תיאור

Common Name: Baltic Isopod
Location Found: Grimes Cove, East Boothbay, ME

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hubbard_jil

תאריך

אוקטובר 22, 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joekunk

תאריך

מאי 30, 2004 11:01 AM EDT

תיאור

Third and fourth larval stage American lobsters in New England Aquarium Lab culture facility.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

axarus

תאריך

אוגוסט 23, 2019 10:07 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

יוני 4, 2016 08:27 AM EDT

תיאור

Palmate sponge observed on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

יוני 5, 2016 10:52 AM EDT

תיאור

Sponges seen on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

מאי 21, 2012 01:16 PM EDT

תיאור

Sponge observed on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tiana_cabana

תאריך

אוגוסט 21, 2016 12:09 PM EDT

תיאור

Larva

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annie_evankow

תאריך

ספטמבר 24, 2016 08:13 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rpmoutdoors

תאריך

מאי 11, 2018

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hisihara

תאריך

נובמבר 8, 2018 03:12 PM EST

תיאור

2 Microscope Algae

Scientific Name: Polysiphonia fibrillosa

Common Name: /none/

Location Found: shore line of Pumphouse Beach at low tide, Nahant MA

Habitat Types: subtidal on rocky substrate and as epiphyte; less turbulent waters
(Villalard-Bohnsack, M. (2003) Illustrated Key to the Seaweeds of New England, Kingston, RI; The Rhode Island Natural History Survey)

Physical Description: thallus, bushy, red/brown color; branching at base and side branching
(Villalard-Bohnsack, M. (2003) Illustrated Key to the Seaweeds of New England, Kingston, RI; The Rhode Island Natural History Survey)

Fun Fact:

תמונות/קולות

מתצפת/ת

calloohcallay

תאריך

אוקטובר 27, 2020 11:04 AM EDT

תיאור

A wild guess! Very uncertain even of phylum

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kelpfish

תאריך

מאי 3, 2021 11:40 AM EDT

תיאור

found growing on rockweed, branches in one plane

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teakh

תאריך

אפריל 4, 2021 11:57 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

whutchins

תאריך

יולי 2020

תיאור

I think

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sercfisheries

תאריך

מאי 12, 2021

תיאור

Found infecting a Blueback Herring (Alosa aestivalis)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eve_ruisi

תאריך

יולי 7, 2018 09:49 AM EDT

תיאור

Small skull found on the shores of Westerly, RI. Does anyone have insight to what it may be?

Ray-finned Fishes

תמונות/קולות

מה

דגים מחלקה Actinopterygii

מתצפת/ת

jpompetti

תאריך

אוגוסט 20, 2020 04:24 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danielor

תאריך

מאי 4, 2021 02:02 PM HST

תיאור

On mud

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sophiamadden

תאריך

ינואר 17, 2019 08:07 PM EST

תיאור

Common Name: Northern Red Anemone

Scientific Name: Utricina felina

Location found: Canoe Beach, in a shallow tide pool.

Habitat type: They attach to rocks firmly in tide pools to below 100ft. They generally range from the Arctic to Cape Cod.

Physical description: The Northern Red Anemone is short, stout, and flexible anemone that is anything from red to yellow in color. They have hundreds of tentacles that have nematocysts that help capture prey that is then retracted into the body with the tentacles. They can grow to be about 3 inches wide and 5 inches tall.

Fun fact: They can reproduce both sexually (when males and females release eggs and sperm into the water column) and asexually (through longitudinal fission).

Source: https://www.mun.ca/osc/oscedu/ufelina.php
Marine Life of the Northern Atlantic - Martinez

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joshknox

תאריך

יולי 16, 2020 04:39 PM EDT

תיאור

This is a casing for larvae. The younglings are inside swimming around

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dremsen

תאריך

נובמבר 21, 2020 11:08 AM EST

תיאור

Found this guy floating upside down on surface next to piling of MBL dock. First for this location in a long time. Pretty cool. Records from late 1800s had this species in the Mill Pond that is connected to Eel Pond now by a culvert. Usually we go to Menemsha on the Vineyard for this species. Was cool to find in Eel Pond. Maybe it was flushed from Mill Pond. I took a net and did some scrapes on the piling and floats but it could easily have drifted over. Wind was SW but it does tend to swirl around the pond a bit. Vaucheria, (its food plant) is found on the bottom.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ksiegfried

תאריך

מרץ 11, 2021 03:52 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jakemccumber

תאריך

נובמבר 27, 2020 02:14 PM EST

תיאור

Found dead in marsh grass

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maggieschedl

תאריך

מרץ 9, 2021 09:44 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danielor

תאריך

אפריל 7, 2021 03:24 PM HST

מקום

Newquay (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

berkshirenaturalist

תאריך

דצמבר 5, 2015 11:43 AM EST

תיאור

Hoping someone with experience can confirm but I think this is N. diversicolor looking at the parapodia. Pictures may not be good enough.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arianavda

תאריך

ספטמבר 5, 2020 05:40 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mythical_mold

תאריך

יולי 11, 2014 03:33 PM EDT
Other Animals

תמונות/קולות

מה

בעלי חיים ממלכה Animalia

מתצפת/ת

kellerpl

תאריך

ספטמבר 28, 2020 05:16 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sercfisheries

תאריך

יולי 19, 2018 02:49 PM EDT

תיאור

SERC/MarineGEO Chesapeake BioBlitz

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mythical_mold

תאריך

מרץ 29, 2021 02:54 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

מאי 19, 2001 12:00 PM EDT

תיאור

Nereid seen in tide pool in front of IML. Commonly named in the past as Nereis virens of Europe, but may be Alitta grandis of Grand Manan (needs a full review).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bgregoire

תאריך

יולי 4, 2018 01:11 PM EDT

תיאור

The "hairy" non-ramified brown algae
RSEV_328.
Chorda sp. (Chorda filum) is not as "hairy", generally longer and is hollow, so tends to stay more vertical (erect) underwater due to its increased buoyancy.
depth of 1.2m (ajusted to chart datum)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phycophile

תאריך

יולי 9, 2018 12:53 PM EDT

תיאור

I haven't a clue. Tunicate? Growing on the Ascophyllum nodosum.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phycophile

תאריך

יוני 16, 2017 10:50 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dreed41

תאריך

אוגוסט 5, 2018 02:29 PM CDT

תמונות/קולות

מה

משפחת קודחות-סלע משפחה Pholadidae

מתצפת/ת

hannahcloud

תאריך

פברואר 6, 2021 02:28 PM EST

תיאור

Found in a hole in driftwood.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bgregoire

תאריך

יולי 25, 2018 03:25 PM EDT

תיאור

RSEO_253

Depth of 0.4 m (reduced to chart datum)

Note delicate white tentacles

תמונות/קולות

מתצפת/ת

peras

תאריך

ינואר 2, 2021 01:03 PM CET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hobokiley

תאריך

יולי 21, 2020 12:02 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bgregoire

תאריך

אוגוסט 18, 2018 01:00 PM EDT

תיאור

Depth 7.75m (from lowest tide)

Lots of Psolus fabricii with green sea urchins, Gersemia rubiformis, Cucumaria frondosa & Psolus phantapus.

First image is color corrected (post-treatment)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

מרץ 3, 2020 04:12 PM EST

תיאור

Post-storm specimens. Were many dozens strewn on the beach. First photo is ventral view.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

מרץ 19, 2020 05:04 PM EDT

תיאור

Post-storm on beach, among other species (posted elsewhere).

תמונות/קולות

מה

Karish Lava Carcharodon carcharias

מתצפת/ת

josiahmayo

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jackson_chu

תאריך

יולי 12, 2019 11:15 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kenneth208

תאריך

מאי 1, 2020 06:01 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teakh

תאריך

אוגוסט 28, 2020 02:53 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clauden

תאריך

יוני 6, 2016 11:33 AM EDT

תיאור

Sculpin, likely M. scorpius (may be too large for a M. aenaeus), as seen on a DFO Quebec Region scallop survey.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anudibranchmom

תאריך

אוגוסט 30, 2020 08:25 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

edyoo

תאריך

אוגוסט 8, 2020 11:57 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anudibranchmom

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

A little something to brighten @thomaseverest 's and @pliffgrieff 's and @susanhewitt 's day - thank you for looking at all those old bivalve observations recently. Not sure what this is, my ID is a guess, but the shell was about the size of a nickel and it was 'swimming' vigorously but stuck in floating giant kelp when I first spotted it. Looks vaguely like fileclams from the tropics!? Also a little further north than most other observations for this species on iNat (but range is to Monterey, according to https://www.msi-norco.ucsb.edu/field-guide/index/index/guide/artreef?species=580). Video: https://drive.google.com/file/d/1K52ZsgJTSuIXlXeOJp4vne3zAV_osx1B/view?usp=sharing

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claireleblanc

תאריך

אוקטובר 5, 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stefan_neu

תאריך

אפריל 16, 2019

מקום

Nahant, MA, USA (Google, OSM)

תיאור

Common Name: Northern Cerianthid

Location Found: Found while diving Pump House Beach off the East Point of Nahant, MA. Found in approximately 23ft of water. Not attached to hard substrate, but buried in the sand/substrate.

Habitat Types: Found in sandy/muddy bottoms from 20' to 1000'+ from the Arctic to Cape Cod.

Physical Description: This species has two whorls of tentacles that are placed near the mouth and to the outside of the mouth. The inside whorl is shorter than the outside whorl. Colors can change on the tentacles and the central column of the species. They can grow to a foot and a half tall and up to 1.5 inches wide, with tentacles extending much further.

Fun Fact: These anemones don't have a pedal disk as they don't attach to hard substrate, but rather bury themselves in sand/silt!

Reference: Martinez, "Marine Life of the North Atlantic"

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dean_hester

תאריך

דצמבר 24, 2017 04:03 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joemac

תאריך

אוגוסט 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ldibiccari

תאריך

אוגוסט 20, 2020 07:19 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

akilee

תאריך

יולי 22, 2020 08:40 AM EDT