תמונות/קולות

Square

מה

סופית Gallinula chloropus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 13, 2021 09:58 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

אווז אפור Anser anser

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 13, 2021 09:46 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

תמירון Himantopus himantopus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 13, 2021 04:40 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

נטה אדומת ראש Netta rufina

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 13, 2021 04:21 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tautvis

תאריך

ספטמבר 10, 2017 12:00 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מה

שחף אגמים Chroicocephalus ridibundus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 13, 2021 04:21 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

פלמינגו מצוי Phoenicopterus roseus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 13, 2021 04:47 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 12, 2021 06:31 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אדום חזה Erithacus rubecula

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 12, 2021 04:29 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

שחרור Turdus merula

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 12, 2021 10:29 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

שחרור Turdus merula

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 12, 2021 11:04 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 12, 2021 10:25 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

מצילות מצויצות Leopoldia comosa

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 04:31 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 04:09 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 20, 2021 09:22 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 20, 2021 09:42 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

פלמינגו מצוי Phoenicopterus roseus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 13, 2021 04:06 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

ביצנית צהובת רגל Tringa flavipes

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 16, 2021 11:22 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 16, 2021 10:35 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

שחפית גמדית Sternula albifrons

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 4, 2021 01:24 PM CDT

מקום

Alicante, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

כחליל הקיסוס Celastrina argiolus

מתצפת/ת

tautvis

תאריך

מאי 27, 2021 05:49 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 23, 2021 09:36 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 23, 2021 08:53 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 23, 2021 08:37 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 23, 2021 10:43 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 22, 2021 10:03 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 22, 2021 09:36 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kevinfloyd

תאריך

מאי 20, 2021 07:01 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevinfloyd

תאריך

מאי 20, 2021 06:29 PM MDT

תיאור

Rare for El Paso

תמונות/קולות

Square

מה

דיה שחורה Milvus migrans

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 1, 2021 03:51 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 14, 2021 10:26 AM CDT

מקום

Segovia, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

נשר Gyps fulvus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 14, 2021 05:26 AM CDT

מקום

Segovia, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tamara0815

תאריך

אפריל 12, 2012 10:03 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tamara0815

תאריך

אפריל 11, 2012 03:45 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

דיה שחורה Milvus migrans

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 12, 2021 05:06 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

סלעית אירופית Oenanthe oenanthe

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 06:20 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

עיט זהוב Aquila chrysaetos

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 10:56 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

פרוש מצוי Fringilla coelebs

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 04:17 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

דבורנית הקטיפה Ophrys sphegodes

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 04:28 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 04:07 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 04:30 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

עירית נבובה Asphodelus fistulosus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 04:07 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 11:38 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 11:44 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

רב נדל ארסי Scolopendra cingulata

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 11, 2021 04:39 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

תפוחית מצויה Linaria cannabina

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 10, 2021 12:01 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

סבכי שחור ראש Sylvia melanocephala

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 10, 2021 03:23 AM CDT

תמונות/קולות

מה

תוכון מצוי Melopsittacus undulatus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 10, 2021 04:03 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

חבלבל כפני Convolvulus althaeoides

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 7, 2021 07:08 AM CDT

מקום

Alicante, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 9, 2021 03:25 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

תמירון Himantopus himantopus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 4, 2021 06:02 AM CDT

מקום

Alicante, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

טדורנה ירוקת ראש Tadorna tadorna

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 4, 2021 01:29 PM CDT

מקום

Alicante, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

שחף צר מקור Chroicocephalus genei

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 4, 2021 01:38 PM CDT

מקום

Alicante, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

שחפית גמדית Sternula albifrons

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 4, 2021 01:26 PM CDT

מקום

Alicante, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שחף צהוב-רגל Larus michahellis

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 4, 2021 04:31 AM CDT

מקום

Alicante, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

חסידה לבנה Ciconia ciconia

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 1, 2021 02:32 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

תוכי נזירי Myiopsitta monachus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 2, 2021 02:44 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

אנפה ארגמנית Ardea purpurea

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 2, 2021 03:41 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

בזבוז אירופי Serinus serinus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 2, 2021 05:55 AM CDT

מקום

Madrid, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 2, 2021 02:33 PM -03

תיאור

Pareja Gymnogeophagus jaryi

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

ינואר 15, 2021 01:30 PM -03

תיאור

Crenicichla mandelburgeri hembra

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

ינואר 15, 2021 02:08 PM -03

תיאור

Gymnogeophagus jaryi hembra

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 14, 2021 11:15 AM UTC

תיאור

Crenicichla tuca, pareja con sus crias

Video:
https://youtu.be/_5FWlBUcFa0

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 14, 2021 11:30 AM UTC

תיאור

Crenicichla tuca, hembra

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 14, 2021 11:30 AM UTC

תיאור

Crenicichla tuca

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 14, 2021 11:31 AM UTC

תיאור

Crenicichla tuca, pareja con crias

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 14, 2021 11:31 AM UTC

תיאור

Crenicichla tuca, macho con sus crias

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 14, 2021 11:45 AM UTC

תיאור

Crenicichla tuca, pareja

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 14, 2021 11:49 AM UTC

תיאור

Crenicichla tuca, macho co sus crias

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

ינואר 14, 2021 04:05 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

ינואר 14, 2021 04:18 PM UTC

תיאור

Australoheros ykeregua

Video:
https://youtu.be/e9QrJUYcNqg

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 13, 2021 02:30 PM UTC

תיאור

Crenicichla tapii, pareja

Video:
https://youtu.be/1dGWvTFeA34

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 13, 2021 02:30 PM UTC

תיאור

Crenicichla tapii

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 27, 2021 11:27 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 27, 2021 11:49 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 27, 2021 11:00 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 16, 2021 12:28 PM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 7, 2021 11:36 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 7, 2021 11:43 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesar_gabriel_schmitke

תאריך

מרץ 26, 2021 11:30 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 16, 2021 09:16 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 16, 2021 09:27 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 5, 2021 03:23 PM CDT

מקום

Mexico (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 10, 2021 03:44 PM CDT

מקום

Veracruz, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alboertoalcala

תאריך

אפריל 9, 2021 05:54 PM CDT

תיאור

Ejemplar adulto cuidando crías

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 17, 2021 08:24 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nheringlobo

תאריך

מרץ 24, 2021 05:44 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 30, 2021 11:39 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 16, 2021 12:28 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevinfloyd

תאריך

פברואר 28, 2021 08:49 AM MST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 15, 2021 12:03 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pwhyder

תאריך

מרץ 20, 2021 07:49 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hubertszcz

תאריך

יוני 20, 2018 12:27 PM CST

תמונות/קולות

Square

מה

בז נודד Falco peregrinus

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 15, 2021 10:10 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 2, 2021 01:03 PM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

נובמבר 5, 2008 05:04 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

נובמבר 8, 2008 12:57 PM CST

תגיות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 10, 2021 03:03 PM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 5, 2021 10:57 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 2, 2021 10:42 AM CST

תיאור

A mature individual eating mistletoe fruits in an oak forest