תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 16, 2022 09:55 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 16, 2022 10:47 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 15, 2022 07:39 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 15, 2022 08:24 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מאי 15, 2022 08:15 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

מאי 18, 2022 09:05 AM MST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

מאי 17, 2022 06:32 AM MST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbalin

תאריך

אפריל 30, 2022 07:14 AM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

מאי 2, 2022 09:19 AM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 22, 2022 03:45 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 25, 2022 09:09 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 24, 2022 10:43 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pwhyder

תאריך

אפריל 4, 2022 04:15 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

נובמבר 25, 2021 05:30 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 14, 2022 09:39 AM CDT

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 14, 2022 10:42 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 14, 2022 10:47 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 14, 2022 10:03 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 14, 2022 10:24 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 14, 2022 12:40 PM CDT

תמונות/קולות

מה

ארמדיל טאטו (Dasypus novemcinctus)

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 12, 2022 07:00 PM UTC

מקום

Uvalde, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 12, 2022 09:31 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 12, 2022 09:51 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 12, 2022 11:18 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 12, 2022 11:03 AM CDT

תיאור

Probably first record for San Luis Potosi state

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 6, 2022 10:30 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 6, 2022 10:08 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 3, 2022 11:26 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 3, 2022 09:57 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 5, 2022 09:58 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

אפריל 5, 2022 10:48 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 31, 2022 10:26 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 31, 2022 09:26 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 31, 2022 10:17 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

מרץ 19, 2022 11:28 AM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerbirds

תאריך

מרץ 20, 2022 07:56 AM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 28, 2022 11:47 AM CST

תמונות/קולות

מה

שרשיר מצוי (Anas crecca)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 28, 2022 10:43 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 28, 2022 10:12 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 28, 2022 10:20 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

דצמבר 15, 2021 10:11 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 22, 2022 11:41 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 22, 2022 11:49 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 22, 2022 11:49 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 22, 2022 10:59 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 22, 2022 11:00 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 22, 2022 10:10 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 19, 2022 11:15 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 19, 2022 10:23 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 19, 2022 10:07 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 19, 2022 11:40 AM CST

תמונות/קולות

מה

מרית צפונית (Spatula clypeata)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 16, 2022 11:20 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 16, 2022 11:22 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 16, 2022 11:12 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 16, 2022 10:24 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 19, 2022 10:19 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 5, 2022 11:01 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

מרץ 5, 2022 11:01 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 24, 2022 02:57 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 24, 2022 12:41 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 23, 2022 05:42 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 23, 2022 05:54 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 21, 2022 09:43 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 21, 2022 09:59 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 2022

מקום

Chiapas, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חסידת עצים (Mycteria americana)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 21, 2022 06:40 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 21, 2022 06:38 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 21, 2022 05:57 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 20, 2022 08:51 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 20, 2022 08:49 AM CST

תמונות/קולות

מה

דק-פרי זקוף (Tecoma stans)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 20, 2022 08:34 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 05:43 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 05:34 PM CST

תמונות/קולות

מה

חסידת עצים (Mycteria americana)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 01:58 PM CST

תמונות/קולות

מה

חסידת עצים (Mycteria americana)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 02:11 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 10:16 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 09:48 AM CST

תמונות/קולות

מה

חופזי מנומר (Pluvialis squatarola)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 09:48 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 09:30 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 09:28 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 09:09 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 08:25 AM CST

תמונות/קולות

מה

חרמשון קטן (Numenius phaeopus)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 09:03 AM CST

תמונות/קולות

מה

בז גמד (Falco columbarius)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 08:49 AM CST

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 08:31 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 08:20 AM CST

תמונות/קולות

מה

חופית לבנה (Calidris alba)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 08:09 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2022 08:05 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2022 05:22 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2022 06:59 PM CST

תמונות/קולות

מה

חופזי מנומר (Pluvialis squatarola)

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2022 05:18 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2022 05:57 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2022 06:07 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2022 05:32 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2022 05:09 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 22, 2022 04:39 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 22, 2022 03:56 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 22, 2022 04:13 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 22, 2022 09:55 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jartigas

תאריך

פברואר 22, 2022 09:40 AM CST