תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 31, 2023 11:58 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 31, 2023 08:12 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 29, 2023 11:02 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 30, 2023 06:18 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 30, 2023 02:15 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidferguson

תאריך

יוני 15, 2008 02:18 אחה"צ MDT

תיאור

Opuntia polyacantha schweriniana and O. debreczyi grow together in this area, and are immediately distinguishable at a glance. However, both have varied flower color, and both are dwarf in size (stem segments mostly under 2 inches long).

For comparison, this observation includes more than one individual growing within the same local population.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidferguson

תאריך

יולי 2005

תיאור

A high-elevation variant of O. polyacantha that I was surprised to find here (usually it is higher up). Stem segments averaging about 1.5 inches. Often confused with O. fragilis or O. debreczyi due to small size, but distinctly like O. polyacantha in flat stem segments, firmly attached to one-another, and spine arrangement in numous areoles. Flowers vary in color, and are small for O. polyacantha. These plants remain small no matter the growing conditions, they are not simply stunted as sometimes thought.

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 29, 2023 08:34 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 27, 2023 01:50 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gkonings

תאריך

מאי 28, 2023 08:28 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gkonings

תאריך

מאי 12, 2023 11:01 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gkonings

תאריך

מאי 12, 2023 10:57 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 29, 2023 12:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 28, 2023 06:35 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 28, 2023 01:20 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 28, 2023 11:42 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 28, 2023 11:49 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 28, 2023 04:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

מאי 23, 2023 04:49 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 27, 2023 02:50 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 27, 2023 03:02 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 27, 2023 01:57 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 27, 2023 09:42 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 26, 2023 07:09 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 26, 2023 10:18 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 26, 2023 10:56 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 26, 2023 11:37 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 26, 2023 09:58 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 23, 2023 06:22 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דרור הרים (Passer montanus)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 25, 2023 11:47 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 25, 2023 01:43 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 25, 2023 01:44 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 25, 2023 01:18 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 25, 2023 09:21 לפנה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 25, 2023 05:08 אחה"צ CDT

מקום

Murphy, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 19, 2023 01:18 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 21, 2023 07:44 אחה"צ CDT

מקום

Ladue, MO, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 21, 2023 02:47 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 19, 2023 12:30 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 19, 2023 12:42 אחה"צ CDT

תיאור

Agelaius phoeniceus - Red-winged blackbird

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 19, 2023 01:24 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 19, 2023 01:14 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 7, 2023 06:59 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

מאי 13, 2023 07:07 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 26, 2023 01:27 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

נר-לילה נאה (Oenothera speciosa)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 29, 2023 06:13 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pwhyder

תאריך

מאי 3, 2023 07:29 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 2023

מקום

Chihuahua, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מאי 2, 2023 12:18 אחה"צ CST

תיאור

Underwater picture, seen hunting for fish

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 27, 2023 10:46 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 27, 2023 07:19 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 27, 2023 07:21 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 26, 2023 09:37 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 25, 2023 09:23 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

אפריל 25, 2023 10:45 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 23, 2023 08:49 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 24, 2017 04:01 אחה"צ CST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

נובמבר 19, 2017 11:47 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

נובמבר 19, 2017 11:56 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 10, 2023 08:23 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 8, 2023 08:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

אפריל 7, 2023 11:51 לפנה"צ CDT

מקום

Sarita, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 26, 2023 09:58 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מה

טוקן ססגוני-מקור (Ramphastos sulfuratus)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 2023

מקום

Chiapas, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

prickly_sculpin

תאריך

מרץ 2023

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 29, 2023 08:51 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 27, 2023 05:48 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 26, 2023 04:32 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 26, 2023 02:06 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 26, 2023 04:02 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgbrck

תאריך

פברואר 2023

תיאור

Most plants here had highly plumose spines.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

מרץ 16, 2023 05:16 אחה"צ CST

מקום

Orange Walk, BZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

מרץ 16, 2023 10:17 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 5, 2023 11:11 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 5, 2023 11:23 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 5, 2023 10:48 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 15, 2023 09:46 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 9, 2023 11:30 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 10, 2023 09:36 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 10, 2023 12:33 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 9, 2023 08:46 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 9, 2023 01:06 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

מרץ 14, 2023 07:00 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

מרץ 14, 2023 06:39 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

מרץ 2023

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

מרץ 13, 2023 12:47 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 4, 2023 11:21 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

מרץ 4, 2023 11:22 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מה

אנפת לילה (Nycticorax nycticorax)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 15, 2023 08:39 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2023 10:13 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2023 09:30 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מה

לבנית אמריקנית (Egretta thula)

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 19, 2023 09:43 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 2023

מקום

Jalisco, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2023 12:28 אחה"צ CST

תיאור

V

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 18, 2023 01:12 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 16, 2023 10:19 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 17, 2023 10:03 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jartigas

תאריך

פברואר 17, 2023 10:04 לפנה"צ CST