תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 26, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 26, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 13, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 21, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 21, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מאי 13, 2023 01:33 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מאי 19, 2023 12:34 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toolgrrl

תאריך

מאי 2023

מקום

Alabama, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crocodiledundee

תאריך

מאי 20, 2023 10:14 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מאי 13, 2023 03:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מאי 13, 2023 04:23 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מאי 13, 2023 04:24 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 6, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 6, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אפריל 27, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אפריל 20, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אפריל 20, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מרץ 11, 2023 11:27 אחה"צ CST

תיאור

I know this is some type of crane fly on top of a Zale intenta, and to me it appears that the crane fly's proboscis is inside the moth's right forewing. I thought crane flies only ate nectar and pollen?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אפריל 14, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אפריל 12, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אפריל 5, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

אפריל 4, 2023 09:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מרץ 20, 2023 05:42 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מרץ 22, 2023 12:25 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artman7

תאריך

מרץ 21, 2023 08:51 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

פברואר 15, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dodgedeath

תאריך

מרץ 13, 2023 02:24 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מרץ 7, 2023 01:42 אחה"צ CST

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מרץ 9, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

מרץ 9, 2023 07:56 אחה"צ CST

מקום

Midway, AL, US (Google, OSM)

תיאור

Collected

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

פברואר 28, 2023 08:38 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artman7

תאריך

פברואר 20, 2023 12:15 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

פברואר 19, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kchiasson

תאריך

נובמבר 14, 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

ינואר 29, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elisabeth48

תאריך

ינואר 4, 2023 04:33 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

דצמבר 29, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

נובמבר 2, 2022 10:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wilson175

תאריך

אוקטובר 16, 2022 09:02 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

ספטמבר 29, 2022 07:18 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toolgrrl

תאריך

אוקטובר 6, 2022 08:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artman7

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

Georgia, US (Google, OSM)

תיאור

Assumed to be artificially displaced by humans.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

satchison

תאריך

יולי 2022

מקום

Alabama, US (Google, OSM)

תיאור

First observation for me.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

ספטמבר 29, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אוקטובר 8, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aklellis

תאריך

אוקטובר 4, 2022 06:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stomlins701

תאריך

אוקטובר 1, 2022 06:52 אחה"צ CDT

תיאור

On moonflower

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:38 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

אוגוסט 17, 2022 04:54 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stomlins701

תאריך

אוגוסט 18, 2022 07:38 אחה"צ CDT

תיאור

At moonflowers

תמונות/קולות

מתצפת.ת

docriebe

תאריך

אוגוסט 16, 2022 09:57 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

satchison

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Alabama, US (Google, OSM)

תיאור

Sitting in a tree by a security light.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesseholifield

תאריך

יולי 31, 2022 10:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 31, 2022 10:18 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artman7

תאריך

יולי 31, 2022 09:10 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

יולי 30, 2022 02:18 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkrotzer

תאריך

יולי 29, 2022 01:42 לפנה"צ CDT

תיאור

Haysop Hill (photo taken 07/29/22)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יולי 28, 2022 12:13 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

יולי 28, 2022 10:37 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יולי 24, 2022 01:03 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

יולי 28, 2022 11:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

יולי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

יולי 25, 2022 03:06 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aklellis

תאריך

יולי 26, 2022 09:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 24, 2022 12:41 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aklellis

תאריך

יולי 23, 2022 03:51 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

יולי 19, 2022 02:03 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

מאי 1, 2022 08:46 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashleybosarge

תאריך

יולי 19, 2022 02:17 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

אוגוסט 25, 2021 08:52 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 18, 2022 09:51 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

יולי 15, 2022 12:04 לפנה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 22, 2019 10:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יוני 26, 2022 10:00 אחה"צ CDT

תיאור

Forewing length measured at 21.22 mm, more than needed for BugGuide's parameters of 16-19 mm for this species.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

יוני 22, 2022 04:14 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aklellis

תאריך

יוני 20, 2022 12:11 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aklellis

תאריך

יוני 17, 2022 10:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יוני 11, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מאי 27, 2022 10:32 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יוני 9, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

יוני 5, 2022 10:24 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יוני 9, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

מאי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesseholifield

תאריך

יוני 3, 2022 05:33 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

מאי 27, 2022 11:04 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

captbert

תאריך

מאי 28, 2022 04:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toolgrrl

תאריך

מאי 20, 2022 05:49 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

מאי 24, 2022 01:40 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

מאי 21, 2022 11:19 אחה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 16, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 15, 2022 10:47 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gaudettelaura

תאריך

מאי 19, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gaudettelaura

תאריך

מאי 19, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

מאי 16, 2022 12:40 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 9, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אפריל 30, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

אפריל 27, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

מאי 4, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vcharny

תאריך

מאי 6, 2022 11:22 לפנה"צ CDT