אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:53 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

מה

אסתרהביצות Tripolium pannonicum

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020

תיאור

In abundance

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית הטווס Aglais io

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 8, 2020 05:30 PM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מה

אגרוטיס כתום Noctua pronuba

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:55 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:56 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:57 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:58 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 08:02 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 08:07 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 08:00 AM CEST

מקום

Clydebank, UK (Google, OSM)

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 08:14 AM CEST

תיאור

Two in light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 08:15 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 8, 2020 07:34 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:53 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:50 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:54 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 08:01 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 10:02 AM CEST

מקום

Clydebank, UK (Google, OSM)

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 9, 2020 07:51 AM CEST

תיאור

In light trap

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית הטווס Aglais io

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 3, 2020 12:57 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

מה

רכפת הצבעים Reseda luteola

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

מה

הספרית הנשרן Thymelicus sylvestris

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות ממלכה Fungi

מתצפת/ת

weebeastie75

תאריך

אוגוסט 1, 2020
פיידים: אטום