אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מה

חיפושית קולורדו Leptinotarsa decemlineata

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 7, 2020 01:26 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 7, 2020 01:20 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 7, 2020 01:17 PM +03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 7, 2020 01:16 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 7, 2020 01:14 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 6, 2020 10:35 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

פרפראים ועשים סדרה Lepidoptera

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 6, 2020 10:26 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

מודדיים משפחה Geometridae

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 6, 2020 10:23 PM +03

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים סדרה Lepidoptera

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 6, 2020 09:09 AM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 5, 2020 10:28 AM +03

תיאור

With a parasite on its back

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 5, 2020 10:46 AM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 6, 2020 08:49 AM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 5, 2020 10:29 AM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 5, 2020 10:26 AM +03

תמונות/קולות

Square

מה

פשפשים תת-סדרה Heteroptera

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 5, 2020 10:23 AM +03

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים סדרה Lepidoptera

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 5, 2020 10:17 AM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 04:56 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 04:36 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 01:40 PM +03

מקום

65475, Lietuva (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 01:19 PM +03

מקום

65475, Lietuva (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 12:55 PM +03

מקום

65442, Lietuva (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 12:53 PM +03

מקום

65442, Lietuva (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 12:52 PM +03

מקום

65475, Lietuva (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 12:34 PM +03

מקום

65475, Lietuva (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 06:02 PM +03

תמונות/קולות

מה

תריסית המצליבים Eurydema ornata

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 05:59 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 04:53 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית החרמון Aglais urticae

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 04:51 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 2, 2020 04:49 PM +03

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים סדרה Lepidoptera

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אוגוסט 1, 2020 09:38 PM +03
פיידים: אטום