אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יולי 28, 2019 06:20 PM EDT

תיאור

verified by J.C. Lendemer

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יולי 20, 2017 12:14 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 1, 2020 06:23 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 9, 2020 10:07 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 9, 2020 10:27 AM EDT

תיאור

On recently planted Quercus muehlenbergii.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 9, 2020 10:26 AM EDT

תיאור

On recently planted Quercus muehlenbergii.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 5, 2020 04:06 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 5, 2020 05:25 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 5, 2020 04:16 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יולי 31, 2020 11:53 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יולי 31, 2020 10:18 AM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יולי 31, 2020 01:14 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 5, 2020 05:25 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

ספטמבר 13, 2019 02:42 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

נובמבר 22, 2019 12:04 PM EST

תיאור

Det. James C. Lendemer

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יולי 19, 2019 12:47 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יולי 24, 2019 12:09 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 23, 2018

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 4, 2018 03:26 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 25, 2016 04:04 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יולי 19, 2017 12:10 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

נובמבר 2, 2018 12:49 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

מרץ 12, 2020 04:48 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

מרץ 26, 2020 02:49 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

מרץ 26, 2020 02:48 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

מרץ 26, 2020 04:11 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

מרץ 26, 2020 05:42 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

אוגוסט 9, 2018 11:40 AM EDT

תיאור

Thallus crusote-areolate on base-rich rock. Perithecia with 8-spored asci; brown muriform spore avg. 70x30 um.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יוני 15, 2020 05:00 PM EDT

תיאור

1 spore/ascus; spores muriform.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samuelbrinker

תאריך

יוני 23, 2020 01:12 PM EDT
פיידים: אטום