אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rhill18

תאריך

אוגוסט 3, 2018 12:20 PM EDT

תיאור

Caterpillar, yellow, hairy, orange head and a reddish stripe down the back. Found wandering on a wall.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rhill18

תאריך

יולי 11, 2018 11:18 AM EDT

תיאור

Is it a dusky? Found near stream bed, under small rock. Good camouflage.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rhill18

תאריך

יולי 1, 2018 10:35 AM EDT

תיאור

Pale jade color, found on the trunk of a tree.

תמונות/קולות

Square

מה

אגרוטיס כתום Noctua pronuba

מתצפת/ת

rhill18

תאריך

יולי 1, 2018 10:23 AM EDT

תיאור

Deceased. Stiff straight legs, long and thin antennae. Second set of wings are orange with a black bar at the bottom.

פיידים: אטום