אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 6, 2020

תיאור

Très petite cétoine noire floricole sur Daucus carota.

תמונות/קולות

Square

מה

עינפז ירוק קומפלקס Chrysoperla carnea-group

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 6, 2020

תיאור

Adulte floricole sur Daucus carota.

תמונות/קולות

מה

צדפות נחל משפחה Unionidae

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תיאור

  • Coquille vide (suite à prédation?)
  • Habitat.

תמונות/קולות

מה

צדפות נחל משפחה Unionidae

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תיאור

  • Coquille vide (suite à prédation?)
  • Habitat.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 6, 2020

תיאור

A) Sur jeune chêne (Quercus robur).
B) Feuillage très atteint.
C) Détail d'une feuille.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 6, 2020

תיאור

A) Détail.
B) Face supérieure de la feuille.
C) Face inférieure de la feuille.
D) Sur la plante hôte (Senecio vulgaris).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תיאור

A & B) Habitus ex situ de 2 spécimens.
C) Détail de la base de 2 spécimens.
D) Détail de portions moniliformes ou bambusiformes.
E) Spécimens in situ sur une pierre.
F) Habitat & site de collection.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תיאור

Trouvé mort, flottant à la surface de l'eau.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תיאור

A) Hôte = Pacifastacus leniusculus et branchiobdelle sur la pince gauche.
B & C) Branchiobdelles sous le propode de la pince.
D) Branchiobdelles sur le propode de la pince.
E) Branchiobdelles sur le branchiostégite gauche.
F) Habitat & site de collection.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תיאור

Femelle en vue ventrale ; trouvée morte sur la rive.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תיאור

Commun à cette époque de l'année.

תמונות/קולות

Square

מה

אצנדל Scutigera coleoptrata

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יולי 28, 2020

תיאור

Sort la nuit sur les murs des habitations. Assez commun.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

אוגוסט 2, 2020

תיאור

A & B) Habitus ex situ
C) Détail
D) Habitat & site de collection.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יולי 30, 2020

תיאור

1) Touffe in situ
2) Feuille (dessus)
3 + 4) Feuille (dessous)
5) Habitat

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יולי 27, 2020

תיאור

A) Vue latérale B) Détail de la tête C) Vue dorsale D) Vue ventrale.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יולי 24, 2020

תיאור

A) Imago, B) Orifice d'un nid, C) Colonie
=> Genus Andrena ou Panurgus ?

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יולי 10, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יולי 10, 2020

תיאור

A) 6 spécimens (morphologie + cytologie).
B) Site de collection.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יולי 10, 2020

מקום

Fréjus, France (Google, OSM)

תיאור

Femelle, dans un buisson.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יוני 30, 2020

תיאור

A) Plusieurs exemplaires collectés dans une expression de mousses.
B) Site d'observation.

תמונות/קולות

Square

מה

סנונית המערות Cecropis daurica

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יוני 30, 2020

תיאור

Nid (inhabité?) collé au ciment sous le plafond d'un pont.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יוני 30, 2020

תיאור

A) Vue générale
B) Détails
C) Site d'observation
D) Comparaison avec M. rotata.

תמונות/קולות

Square

מה

Aglia tau

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

Observée en sous-bois, à proximité de Vaccinium myrtillus (Photo © L. Roussel).

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יוני 20, 2020

תיאור

A. Vue dorsale.
B. Vue ventrale.
Habitat = jardin 'écologique' en zone urbanisée.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יוני 16, 2020

תיאור

Algue filamenteuse unisériée non ramifiée :
A = cellule apicale terminée par un poil.
B = cellule végétative avec 5 à 6 pyrénoïdes.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יוני 16, 2020

תיאור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

יוני 16, 2020

תיאור

  • Un seul individu observé.
  • Photographié au microscope avec 3 réglages différents.
  • Milieu lentique (étang vaseux de faible profondeur).
  • Parmi des algues filamenteuses.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

מאי 24, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

מאי 24, 2020

תיאור

A) Vue générale.
B) Habitat.
C) 6 exemplaires différents.
D) Détail des 2 extrémités + centre.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pierrenoel

תאריך

מאי 17, 2020

תיאור

A site de collection (milieu saprobe hyper-eutrophe) ; B & C in situ, épiphyte sur Basicladia okamurae (cf. iNat https://www.inaturalist.org/observations/44410485) [loupe binoculaire].
D détail (épiphyte) (microscope).
E 2 individus (microscope).
F détail des cellules et des ramifications ; cytologie (microscope)

פיידים: אטום