אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אפריל 6, 2018

תיאור

Anolis carolinensis mating around 5 PM

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

פברואר 28, 2017 01:43 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 21, 2015 04:25 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

מאי 21, 2016 02:32 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אפריל 24, 2015 11:17 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

ספטמבר 9, 2015 09:06 PM CDT

תיאור

Eurycea paludicola (Western Dwarf Salamander) (New designation not listed among options)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

ספטמבר 9, 2015 09:07 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 30, 2015 03:25 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

תוכי נזירי Myiopsitta monachus

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 16, 2017 12:00 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

עינפזיים משפחה Chrysopidae

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

מאי 28, 2015 11:50 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוקטובר 18, 2015 09:58 AM CDT

תיאור

Not a mammal guy- I would have thought this was a short-tailed shrew, but in my range Cryptotis parva is the only thing I can confirm is supposed to be here.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 24, 2017 11:18 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אפריל 12, 2014 05:03 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

ספטמבר 20, 2017 11:00 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 16, 2017 12:00 AM CDT

תיאור

Animal observed to have five upper labial scales and no enlarged post-labials, differentiating it from P. fasciatus. Out of range for other substantially similar members of genus that would confuse an ID.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוקטובר 5, 2017

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אפריל 26, 2015 02:18 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

מרץ 23, 2015 06:39 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 18, 2017 08:35 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 22, 2015 01:54 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

ספטמבר 11, 2017 03:24 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 4, 2017 06:46 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

ספטמבר 11, 2015 03:17 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

ספטמבר 11, 2015 01:41 AM CDT

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אפריל 1, 2015 06:21 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אפריל 8, 2015 09:16 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

יוני 16, 2015 10:20 AM CDT

תיאור

May I cut in?

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 28, 2015 08:53 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אוגוסט 28, 2015 09:04 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michapetty

תאריך

אפריל 3, 2015 09:06 PM CDT
פיידים: אטום