אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

אוגוסט 5, 2020 01:04 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 21, 2020 01:34 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 21, 2020 01:35 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 21, 2020 01:35 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 21, 2020 01:36 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 21, 2020 01:37 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 21, 2020 01:38 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 21, 2020 01:39 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:13 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מה

פלרגוניום סוג Pelargonium

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:07 AM AEST

תיאור

Probably P. australe

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:06 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:06 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:06 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:05 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:04 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מה

עשנן סוג Fumaria

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:04 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מה

מרור הגינות Sonchus oleraceus

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:04 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:03 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:03 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מה

ידיד-חולות מצוי Ammophila arenaria

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:03 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:02 AM AEST

תיאור

Seedlings at the foot of old, established trees.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:02 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:02 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 11:02 AM AEST

תמונות/קולות

מה

דו-פרק חופי Cakile maritima

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יולי 18, 2020 10:56 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יוני 26, 2020 12:55 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יוני 26, 2020 01:03 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מה

פקועיים סדרה Agaricales

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יוני 24, 2020 01:14 PM AEST

תיאור

I considered Lichenomphalia but they seem too robust.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יוני 24, 2020 01:12 PM AEST

תיאור

Abundant, gregarious to cespitose on hardwood woodchip mulch after prolonged wet weather.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mftasp

תאריך

יוני 24, 2020 01:09 PM AEST

מקום

Tasmania, AU (Google, OSM)

תיאור

In mulched garden beds. This population has been stable since at least 2010, though absent on dry years.

פיידים: אטום