אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 20, 2020 03:45 PM PDT

תמונות/קולות

מה

רחפניים שבט Syrphini

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 18, 2020 04:14 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 9, 2020 02:42 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 7, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 6, 2020 06:13 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מה

זבובאים סדרה Diptera

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 6, 2020 10:44 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 6, 2020 10:38 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מה

קטועניים משפחה Gnaphosidae

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

מרץ 21, 2020 12:51 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 06:18 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מה

סנאי אפור Sciurus carolinensis

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 06:11 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 05:08 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 05:06 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 05:05 PM PDT

תמונות/קולות

מה

קטנדל סוג Lithobius

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 10:12 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 10:10 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 10:10 PM PDT

תמונות/קולות

מה

זבובאים סדרה Diptera

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 10:08 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 10:06 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מה

זבובאים סדרה Diptera

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 09:31 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 09:31 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 09:28 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

אפריל 5, 2020 09:22 PM PDT

תיאור

Observed in the house.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

מרץ 18, 2020 04:36 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

מרץ 25, 2020 09:15 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

מרץ 18, 2020 06:00 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

מרץ 19, 2020 06:15 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

מרץ 18, 2020 11:48 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melindaw

תאריך

מרץ 17, 2020 05:55 PM PDT
פיידים: אטום