אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מה

פקועיים סדרה Agaricales

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 03:51 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 04:00 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 10:12 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 10:13 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 11:09 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 11:22 AM CDT

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש Apis mellifera

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 09:30 AM CDT

תיאור

This bee was hanging out on a solidago rigida that I was drawing. We spent a solid two hours together.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 09:24 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 18, 2020 09:12 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 16, 2020 04:50 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 16, 2020 04:51 PM CDT

תמונות/קולות

מה

בוהקן ירוק Lucilia sericata

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 16, 2020 04:51 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 16, 2020 04:54 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 16, 2020 05:03 PM CDT
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים ממלכה Plantae

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 16, 2020 05:03 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 16, 2020 05:04 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 16, 2020 05:06 PM CDT

תיאור

Clasping leaves, glabrous stem

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:46 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:45 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:44 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:39 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:37 PM CDT

תיאור

I think?

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:36 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:33 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:31 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:30 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:29 PM CDT

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש Apis mellifera

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:28 PM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:28 PM CDT

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים תת-מערכה Angiospermae

מתצפת/ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:38 PM CDT

תיאור

AI thinks this is a moth or a mallow

פיידים: אטום