אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 14, 2020 05:37 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
Fungi

תמונות/קולות

Square

מה

פטריות ממלכה Fungi

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 16, 2020 06:26 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

תלתן השדה Trifolium arvense

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 16, 2020 06:15 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

פטרה סוג Mycena

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 16, 2020 07:48 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 07:03 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 07:01 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:59 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:53 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:53 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מה

סטירית הציבורת Lasiommata megera

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:53 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:52 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:42 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:41 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מה

ורד סוג Rosa

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:41 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:36 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:24 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:21 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:21 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מה

אברנית הנשר Pteridium aquilinum

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:17 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:13 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:11 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:10 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:10 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מה

צפצפה מכסיפה Populus alba

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 05:59 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 11:47 AM CEST

תמונות/קולות

Square

מה

עיט גמדי Hieraaetus pennatus

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 11:41 AM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 11:38 AM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 11:37 AM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 11:36 AM CEST

תמונות/קולות

מה

ציפורן סוג Dianthus

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

ספטמבר 12, 2020 11:34 AM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
פיידים: אטום