אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

יולי 29, 2020 10:21 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

אפריל 22, 2020 10:50 AM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 27, 2016 10:34 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

אוגוסט 24, 2017 01:44 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

דצמבר 18, 2015 03:15 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 27, 2015 06:07 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

דצמבר 20, 2015 09:54 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

ינואר 10, 2016 06:55 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 25, 2015 07:46 AM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

דצמבר 2, 2015 06:38 AM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

ינואר 7, 2018 02:01 PM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 27, 2016 10:37 PM AEDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים משפחה Chironomidae

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 27, 2016 10:38 PM AEDT

תיאור

Looks like a mosquito but no bitey proboscosis, abdomen curled and plumose antenna (a little hard to see against the brick but visible on hi res). Matte grey with black markings but femurs and shiny and almost greenish.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

ינואר 1, 2017 07:05 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 5, 2016 05:41 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מה

יתושים תת-סדרה Nematocera

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

מרץ 17, 2018 08:40 PM AEDT

תיאור

Crane fly of some kind, sorry no clear shot of the palps but some unusual features - pale thorax with dark transverse stripes, clear wings with smoky staining along veins, honey coloured abdomen that is very long, slender and pointed.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 12, 2016 08:07 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

פברואר 22, 2017 06:29 AM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

מרץ 6, 2017 07:29 AM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

דצמבר 12, 2016 04:15 PM AEDT

תיאור

Late and early instar leafhopper nymphs with attendant ants on young eucalypt.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

דצמבר 12, 2016 04:14 PM AEDT

תיאור

Tiny yellow leafhopper found on young eucalypt, no attendant ants and not on same tree as other leafhoppers sighted nearby.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

דצמבר 12, 2016 04:03 PM AEDT

תיאור

Red-headed black leafhoppers with cream underside. Found on young eucalypt with attendant ants.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

דצמבר 20, 2015 10:10 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

ינואר 23, 2016 06:23 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

פברואר 12, 2016 08:04 AM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

דצמבר 20, 2015 09:55 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 12, 2016 09:06 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

נובמבר 20, 2015 06:42 PM AEDT

תיאור

Torso markings look black rather than green

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

אוקטובר 12, 2015 02:21 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

liz_odonnell

תאריך

אוקטובר 12, 2015 02:22 PM AEDT
פיידים: אטום