אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מה

קיכלי רונן Turdus philomelos

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 4, 2020 06:15 PM +03

תיאור

Cats..

תמונות/קולות

מה

יונת עצים Columba oenas

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

דצמבר 15, 2019 10:30 AM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 14, 2020 09:35 AM +03

תיאור

Unfortunately washed up..
After a short inspection, i confirmed it hadn't ingested plastic or anything man-made, it had no oil on its feathers and no visible fishing lines tangled anywhere on it, therefore it most likely died of natural causes. I only noticed some outer primaries that were broken at the middle (pics 8/9) and (on the same wing) there were a couple missing secondaries and secondary coverts. May be signs of scavenging if not related to the cause of death. Nothing too concerning at least. Must have been dead for a week or so when i found it because it was infested with large maggots and carrion beetle larvae (along with adult ones).
Another thing to note is that the secondary and primary covert undersides were full of mite eggs (5-30 per feather - example on pic 7) and some tail and wing feathers had holes caused by adult feather mites.

תמונות/קולות

Square

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 12, 2020 01:26 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 12, 2020 01:20 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 12, 2020 01:30 PM +03

תמונות/קולות

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 12, 2020 01:25 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 05:28 PM +03

תיאור

Poor guy was obviously thirsty, i took it to some nearby taps and gave it water. Seemed to be used to contact with humans

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 04:05 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 04:40 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 03:57 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 04:35 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 05:25 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 04:36 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 04:15 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

קוקיה אירופית Cuculus canorus

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 5, 2020 04:15 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 06:15 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

בז מצוי Falco tinnunculus

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 05:46 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 04:30 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

דררה אלכסנדרונית Psittacula eupatria

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 04:14 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 05:51 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 04:15 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 04:17 PM +03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 04:40 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 04:25 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 06:05 PM +03

תמונות/קולות

Square

מה

בז מצוי Falco tinnunculus

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 30, 2020 06:20 PM +03

תמונות/קולות

מה

שעיר מצוי Otus scops

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 28, 2020 08:10 PM +03

תמונות/קולות

מה

שחף צהוב-רגל Larus michahellis

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 25, 2020 12:00 PM +03

תיאור

1cy, washed up

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

יולי 25, 2020 04:05 PM +03

תיאור

7cm

פיידים: אטום