אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

מרץ 16, 2015 08:48 PM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

יולי 26, 2015

תיאור

Grevillea dryandri
Identified as Grevillea dryandri on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

ספטמבר 13, 2015

תיאור

Grevillea dryandri - Lawn Hill Gorge
Identified as Grevillea dryandri on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

אוקטובר 11, 2015

תיאור

Beefwood - Grevillea sp.
Identified as Grevillea on Bowerbird by Graeme Cocks: "I wasn't able to select the family Proteaceae, so chose Grevillia, which is what I know this tree as. However the two possible species, G. parallela and G. sticta aren't listed either."

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

אוקטובר 10, 2009

תיאור

Calosphenisca unicuneata
Identified as Calosphenisca unicuneata on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

יולי 10, 2005

תיאור

Garrha atripunctella
Identified as Garrha atripunctatella on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

ינואר 26, 2007

תיאור

Aristeis niphodisca
Identified as Aristeis niphodisca on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

אוקטובר 24, 2005

תיאור

Anthicidae(?) sp. GC1
Identified as Casnonidea variabilis on Bowerbird by Boris Bueche: "saw it was a Lagriinae/Statirina. Then keyed with Merkl, O. 1986 revision."

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

יולי 8, 2003

תיאור

Psoralea pustulata
Identified as Cullen pustulatum on Bowerbird by Graeme Cocks: "Psoralea pustulatum, syn Cullen pustulatum."

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

נובמבר 8, 2003

תיאור

Achaea argilla
Identified as Achaea argilla on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

דצמבר 6, 2008

תיאור

Cyphanes sp.
Identified as Prophanes on Bowerbird by Stephen Thorpe: "Similar to this one: http://collections.museumvictoria.com.au/imagedisplay.php?irn=341696&reftable=ecatalogue&refirn=1005758"

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

אוגוסט 30, 2006

תיאור

Arctornis sp. A - male
Identified as Arctornis sp. A on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

פברואר 26, 2008

תיאור

Arctornis sp. A - female
Identified as Arctornis sp. A on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

ספטמבר 24, 2007

תיאור

Tetrenia terminitis
Identified as Tetrernia teminitis on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

דצמבר 1, 2007

תיאור

Stericta nephelodes
Identified as Stericta nephelodes on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

ינואר 4, 2009

תיאור

Enchesphora nubilalis
Identified as Enchesphora nubilalis on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

אפריל 5, 2011

תיאור

Atypophthalmus emaceratus
Identified as Atypophthalmus Atypophthalmus emacerata on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

יולי 14, 2014

תיאור

Epactiothynnus exselsus
Identified as Epactiothynnus excelsus on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

אוגוסט 15, 2010

תיאור

Nephogenes sp. ANIC3
Identified as Nephogenes on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

יוני 26, 2011

תיאור

Chiriphe equidistans syn. Scatesyle equidistans
Identified as Chiriphe equidistans on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

אוקטובר 4, 2014

תיאור

Poecilometis apicalis abdominalis
Identified as Poecilometis apicalis abdominalis on Bowerbird by Graeme Cocks: "Thanks Tony. Yes it is 18mm long."

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

ינואר 13, 2015

תיאור

Comidogryllus sp. GC1 - female
Identified as Comidogryllus on Bowerbird by Graeme Cocks: "Thanks to David Rentz for the ID."

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

פברואר 27, 2009

תיאור

Parapoynx dentizonalis
Identified as Parapoynx dentizonalis on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

פברואר 9, 2009

תיאור

Pronus medianus
Identified as Pronus medianus on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

פברואר 24, 2009

תיאור

Acria sp. GC1
Identified as Acria sp. A on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

אוגוסט 6, 2008

תיאור

Macaldenia palumba
Identified as Dysgonia palumba on Bowerbird by Graeme Cocks: "BOLD have this as Macaldenia palumba."

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

מאי 14, 2014

תיאור

Acria sp. A
Identified as Acria sp. A on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

ספטמבר 19, 2014

תיאור

Hemigaster luteus
Identified as Hemigaster luteus on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

נובמבר 27, 2014

תיאור

Pseudabispa bicolor bicolor (Saussure 1855)
Identified as Pseudabispa bicolor bicolor on Bowerbird by Graeme Cocks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemevc

תאריך

דצמבר 15, 2014

תיאור

Culex annulirostris - female
Identified as Culex annulirostris annulirostris on Bowerbird by Graeme Cocks

פיידים: אטום