אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות Hirundo rustica

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מה

Aix sponsa

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מה

ברכיה Anas platyrhynchos

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מה

Aix sponsa

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מה

אווז קנדי Branta canadensis

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה Ardea herodias

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

Square

מה

נוטריה Myocastor coypus

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 5, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020

תמונות/קולות

Square

מה

לבנית גדולה Ardea alba

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020

תמונות/קולות

Square

מה

Aix sponsa

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020 05:17 PM PDT

תמונות/קולות

מה

נענת הכדורים Mentha pulegium

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020 04:41 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מה

סרפד Urtica dioica

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 3, 2020 04:58 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 2, 2020 05:26 PM PDT

תיאור

Never seen a sweat bee like this before... sorry for the largely terrible photos.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 2, 2020 02:41 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 1, 2020

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

fernsibley

תאריך

אוגוסט 1, 2020
פיידים: אטום