אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 04:10 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:50 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:51 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

זרזיר מצוי Sturnus vulgaris

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 04:51 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:40 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

ברכיה Anas platyrhynchos

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 02:54 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

סנאי אפור Sciurus carolinensis

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:58 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 02:57 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:17 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 02:52 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:15 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אדום חזה אמריקאי Turdus migratorius

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:13 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:35 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 02:52 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:02 PM UTC

תיאור

Female

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 02:52 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:45 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

שחפית כספית Hydroprogne caspia

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:36 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:00 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:15 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אנפת לילה Nycticorax nycticorax

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 06:00 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 02:58 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

סנונית רפתות Hirundo rustica

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 03:10 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 04:49 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:54 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:37 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:34 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אווז קנדי Branta canadensis

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:24 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:10 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

מצליבים משפחה Brassicaceae

מתצפת/ת

ericgyllenhaal

תאריך

אפריל 29, 2019 05:08 PM UTC
פיידים: אטום