אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

נובמבר 17, 2019 01:38 PM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

aru

תאריך

נובמבר 10, 2019 11:01 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

aru

תאריך

נובמבר 10, 2019 11:01 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

נובמבר 10, 2019 11:00 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

נובמבר 10, 2019 10:59 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

נובמבר 10, 2019 10:47 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

aru

תאריך

נובמבר 10, 2019 10:41 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

aru

תאריך

נובמבר 10, 2019 10:40 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 25, 2019 04:47 PM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 25, 2019 02:59 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 25, 2019 03:22 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 25, 2019 03:19 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 25, 2019 01:02 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 25, 2019 03:15 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 25, 2019 03:19 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 02:00 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 02:58 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 02:31 PM CST

מקום

Taiwan, TW (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 01:59 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 11:54 AM CST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 11:22 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 11:19 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 11:06 AM CST

מקום

Taiwan, TW (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 10, 2019 10:46 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 9, 2019 04:01 PM CST

תיאור

體長36~65公分,尾長26~46公分,重5~12公斤,部分成年雄猴可達18公斤。面頰裸出具夾囊,耳殼小。全身披覆灰棕色毛髮,腹面為灰白色。股尖有明顯紅棕色肉墊,雌性呈年發情時臀部皮膚為明顯脹紅。

為台灣人之外僅有的靈長類,日行性。分布於全島低至高海拔針葉林、闊葉林、混合林、果園。以樹林為主要活動區域,夜宿於樹上或岩石上。猴群為母系社會,會以一隻成年雄猴為核心活動,一群中個體約有數隻到數十隻不等。以果實、種子、嫩芽、嫩葉、昆蟲為食。

taken from https://npgis.cpami.gov.tw/public/detail/SpeciesDetail.aspx?SP_ID=M0026

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 9, 2019 03:28 PM CST

תיאור

體長36~65公分,尾長26~46公分,重5~12公斤,部分成年雄猴可達18公斤。面頰裸出具夾囊,耳殼小。全身披覆灰棕色毛髮,腹面為灰白色。股尖有明顯紅棕色肉墊,雌性呈年發情時臀部皮膚為明顯脹紅。

為台灣人之外僅有的靈長類,日行性。分布於全島低至高海拔針葉林、闊葉林、混合林、果園。以樹林為主要活動區域,夜宿於樹上或岩石上。猴群為母系社會,會以一隻成年雄猴為核心活動,一群中個體約有數隻到數十隻不等。以果實、種子、嫩芽、嫩葉、昆蟲為食。

taken from https://npgis.cpami.gov.tw/public/detail/SpeciesDetail.aspx?SP_ID=M0026

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 5, 2019 09:43 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 5, 2019 10:00 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 5, 2019 09:59 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aru

תאריך

אוקטובר 5, 2019 09:55 AM CST
פיידים: אטום