אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 11, 2020

תיאור

See photos

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 11, 2020

תיאור

See photos

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

מאי 29, 2012

תיאור

See photo (old film camera shot). An unexpected find at this location. One of only two records for the county, Odonata Central record #375621.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photos

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photo. Also submitted to Odonata Central.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

Photo and audio. White-Eyed and Red-Eyed Vireos also heard.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

מקום

Oklahoma, US (Google, OSM)

תיאור

See photo. First county record, also submitted to Odonata Central.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

מקום

Oklahoma, US (Google, OSM)

תיאור

See photos. First county record, also submitted to Odonata Central.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 5, 2020

תיאור

See photos

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 4, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 4, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 2, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יולי 2, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photo. Maybe C. similis?

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photo. Unfortunately could not get a better angle on this one.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photos

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photo. Eating Banded Pennant.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photos. Not quite sure where these fit in. They appear somewhat ant or bee-like, the antennae don't look right for either.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

Square

מה

פשפשים תת-סדרה Heteroptera

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photo

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photos

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

arrowheadspiketail58

תאריך

יוני 29, 2020

תיאור

See photo. Finishing off Banded Pennant.

פיידים: אטום