עגור אפור - Photo (c) sofya_priezzhih, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) אגמית מצויה - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) תור צווארון - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) יונת סלעים - Photo (c) Muhammad Mahdi Karim, זכויות יוצרים חלקיות (GFDL) יונת ענק - Photo (c) Donata Jonuškienė, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) טבלן מצויץ - Photo (c) Chris Moody, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Larus fuscus - Photo (c) Andrew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) חסידה לבנה - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) קיווית מצויצת - Photo (c) Gidzy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
48 of 50 observed
 
עופות - Photo (c) Kenny P., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Life List Of ציפורים (מחלקה Aves)
Sympetrum - Photo (c) Stavros Markopoulos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) Coenagrion puella - Photo (c) Roger Sanderson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Libellula quadrimaculata - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Gomphus vulgatissimus - Photo (c) Nigel Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) Pyrrhosoma nymphula - Photo (c) ajott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND) Orthetrum cancellatum - Photo (c) redhat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Aeshna isoceles - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Anax imperator - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) סיירן נסיכי - Photo (c) gailhampshire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
11 of 11 observed
 
שפיראים - Photo (c) Alexandro Minicò, כל הזכויות שמורות Life List Of שפיראים (סדרה Odonata)
שרקרק מצוי - Photo (c) Martin Grimm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Bombina bombina - Photo (c) Tom Kirschey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Pelobates fuscus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Alucitoidea - Photo (c) bramblejungle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) ספוגיים - Photo (c) August Rode, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA) Petromyzontiformes - Photo (c) NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Primula farinosa - Photo (c) naturalhistoryman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) צרצריים - Photo (c) IES MANUEL GARCÍA BARROS A ESTRADA- PONTEVEDRA, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA) Argyroneta aquatica - Photo (c) Daniele Seglie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
 
5 of 101 observed